II Niedziela Adwentu – 4 grudzień 2016 r.

1. W dzisiejszą II niedzielę Adwentu zbierane są ofiary do puszek jako wsparcie udzielane Kościołowi na Wschodzie. Każda bezinteresowna pomoc powróci do nas zgodnie ze słowami: „Dawajcie a będzie wam dane; miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrze wasze” (Łk 6, 38). Otrzymamy tysiąckroć więcej i to w tym życiu.  Pasterze, kapłani, siostry zakonne i osoby obdarowane na Wschodzie, dzięki naszej hojności i wrażliwości na ich potrzeby, będą mogli radośniej i ufniej przeżywać nie tylko święta Bożego Narodzenia, ale z większym spokojem patrzeć w przyszłość.

2. Czas przygotowania na przeżycie Uroczystości Bożego Narodzenia nabrał przyspieszenia. Zapraszamy do wspólnego śpiewania Godzinek o Najświętszej Maryi Pannie, które pomaga ożywić osobistą pobożność maryjną i daje okazję do podtrzymania pięknej polskiej tradycji. W niedzielę śpiew rozpoczynamy o godz. 540. W ciągu tygodnia przez cały Adwent, Godzinki śpiewamy od godz. 600. Msza św. Roratnia z rozważaniem maryjnym sprawowana jest o godz. 620.

3. W naszym kościele, wznowiliśmy o godz. 1830, śpiewane niedzielne Nieszpory. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.

4. We wtorek 6 grudnia po Mszy o 1900, wspólnota Eleos zaprasza na katechezę dla dorosłych. Tematem będzie:„Jedność z Panem i człowiekiem”.

5. Dnia 8 grudnia przeżyjemy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W tym dniu w naszym kościele będzie niedzielny porządek Mszy św. Uroczystość jest bogata w wydarzenia. Śpiew Godzinek rozpoczniemy o godz. 540. O godz. 1200 zapraszamy na Godzinę Świętą, która jest czasem intensywnej modlitwy i łaski. W orędziu Matka Boża woła o nawrócenie, o modlitwę w intencji zagrożonej świętości kapłanów i osób konsekrowanych. Wzywa do podejmowania dzieł pokuty szczególnie za tych, którzy przeżywają kryzys wiary lub otwarcie walczą z Kościołem. Msza św. z godz. 1130 rozpocznie się pół godziny wcześniej, czyli o godz. 1100. Jeszcze jedna zmiana: nie będzie Mszy św. o godz. 1300, natomiast będzie Msza św. o godz. 1530. W porze wieczornej o godz. 1815 rozpoczniemy nabożeństwo Akatystu w wykonaniu naszych braci ponowicjuszy. Następnie będzie miał miejsce obrzęd ofiarowania się Maryi Niepokalanej przez młodzież skupioną w duszpasterstwie przy naszym kościele.Na zakończenie bracia naszej wspólnoty odnowią swoją profesję zakonną i oddadzą się w opiekę Niepokalanemu Sercu Maryi.

6. Dziękujemy Panu Bogu za wielkie dzieło apostolskie jakim jest Radio Maryja. Powstało 8 grudnia 1991 roku. Jego głos rozbrzmiewa codziennie już od 25. lat. Zachęcamy do słuchania Radia Maryja, oglądania telewizji Trwam i wspierania tych dzieł nowej ewangelizacji.

7. Rekolekcje adwentowe w naszym kościele rozpoczną się w IV niedzielę Adwentu tj. 18 grudnia i potrwają do wtorku 20 grudnia.

8. W zakrystii kościoła można zaopatrzyć się w świece i opłatki na stół wigilijny. Zachęcamy do pielęgnowania pięknych polskich tradycji adwentowych, wigilijnych i bożonarodzeniowych. Opłatki wypiekane są przez nasze siostry klauzurowe Klaryski-Kapucynki. Są solidnie przygotowane i naznaczone pracą oraz modlitwa sióstr.

9. Wyrażamy naszą wdzięczność za ofiary złożone razem z Wypominkami. Pamiętamy i w naszej braterskiej codziennej modlitwie prosimy dla Was o błogosławieństwo Boże.

Komentowanie jest wyłączone