Grupa modlitwy ojca Pio

o_pio_grupa

Ktokolwiek widział i znał O. Pio zapewnia, że mawiał o sobie: “Jestem tylko bratem, który się modli”. 

Umiłowania modlitwy, pojmowanej jako żywa rozmowa z Osobą, głębokiego wyczucia jej najistotniejszego sensu nie chował tylko dla siebie. Chętnie dzielił się z innymi tą swoją umiejętnością, która była czymś więcej niż umiejętnością: stanowiła odbicie szczególnego wybrania O. Pio, wyjątkowego obdarowania łaskami. Od początku swego życia zakonnego kierował życiem duchowym wielu ludzi – swoich jak ich nazywał córek i synów.

Ta żarliwość modlitewna O. Pio, którą “zarażał” wrażliwe dusze zbiegła się z apelami papieża Piusa XII, który w latach pięćdziesiątych nawoływał kapłanów do budzenia wśród wiernych chęci i zwyczaju modlitwy wspólnotowej, do tworzenia silnych i zwartych “frontów” ludzi modlących się. Ojciec Pio, który od dawna głosił, że grupy wiernych żyć będą w pełni życiem chrześcijańskim. jeśli staną się grupami wiernych, którzy modlą się razem, teraz, na wezwanie papieża przeszedł do czynów. “Weźmy się do roboty”, mówił po swojemu, prosto i od serca, do swoich córek i synów duchowych. Zawińmy rękawy. Jako pierwsi odpowiedzmy na apel Wikariusza Chrystusowego!”.

I tak zrodziły się Grupy Modlitwy Program i cel ich działania tak określił ich Założyciel: “Są to szkółki wiary, ogniska miłości, w których sam Chrystus przebywa za każdym razem, gdy ich członkowie gromadzą się na modlitwie i braterskiej uczcie miłości, pod kierownictwem duchowych pasterzy i kierowników”.

To malutkie ewangeliczne ziarno szybko wyrosło stając się płodnym drzewem: w przeddzień śmierci O. Pio, w 1968 r. działało 726 zorganizowanych Grup Modlitwy w około dwudziestu krajach, gromadząc 68 tys. członków. Natomiast w dniu beatyfikacji działało 2150 Grup Modlitwy w 34 krajach świata. Obejmują one obecnie ok. 500.000 osób.

Więcej informacji na https://glosojcapio.pl/gmop.

Grupa Modlitwa Ojca Pio działająca przy naszym kościele spotyka się 23 dnia każdego miesiąca na nowennie do św. Ojca Pio od godz. 18.00 w kościele, a także w każdy II czwartek miesiąca od godz. 18.00 w sali Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

Opiekunem grupy jest br. Zbigniew Nowakowski

Komentowanie jest wyłączone