Dobrodzieje

Franciszek i Jego pierwsi Bracia wędrowali pieszo głosząc Ewangelię Chrystusa i jako ubodzy prosili o chleb. Ludzie zamożni dzielili się z nimi swoimi dobrami. Z czasem nawet zaczęli budować dla nich domy – klasztory i zapewniać im byt, troszcząc się o materialne zabezpieczenie klasztorów. Tych darczyńców zaczęto z czasem nazywać DOBRODZIEJAMI ZAKONU.

Dziś dobrodzieje zakonu czy klasztoru to nie tylko zmarli już fundatorzy, ale wszyscy Ci, którzy wspierają braci swoimi modlitwami i ofiarami w różnej formie.

Bracia Kapucyni codziennie modlą się za swych Dobrodziejów. Każdy kapłan odprawia w ciągu miesiąca dwie Msze Święte za Dobrodziejów, prosząc aby zmarłych Bóg przyjął do swej chwały w Niebie, a żywym błogosławił.

Tak więc dobrodziejem uczestniczącym w dobrach duchowych Zakonu Kapucynów (codzienna modlitwa braci i Eucharystia) może zostać każdy kto w jakikolwiek sposób duchowy lub materialny darzy dobrem klasztor, wspólnotę braci lub pojedynczych braci.

OFIARY

Ofiary na potrzeby klasztoru i kościoła można składać na różne sposoby:

1. Na tacę w czasie każdej niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej.
2. Do odpowiednich skarbonek znajdujących się w kościele:

  • na potrzeby klasztoru
  • na utrzymanie kościoła
  • na utrzymanie kaplicy adoracyjnej
  • na Chleb św. Antoniego – ofiary przeznaczane na chleb dla biednych i na paczki żywnościowe dla rodzin ubogich
  • na Dom Samotnej Matki – ofiary przekazywane w całości na utrzymanie domu dla Samotnych Matek przy ul. Chmielewskiego 9 w Lublinie.

3. W zakrystii kościoła lub przy furcie klasztornej.
4. Wpłacając na konto klasztorne:

Numer naszego konta bankowego:
51 1240 2382 1111 0000 3901 9985
Na remont kościoła i klasztoru:
52 1240 2382 1111 0010 2906 6666

Komentowanie jest wyłączone