Dobrodzieje

Franciszek i Jego pierwsi Bracia wędrowali pieszo głosząc Ewangelię Chrystusa i jako ubodzy prosili o chleb. Ludzie zamożni dzielili się z nimi swoimi dobrami. Z czasem nawet zaczęli budować dla nich domy – klasztory i zapewniać im byt, troszcząc się o materialne zabezpieczenie klasztorów. Właśnie owi darczyńcy to dobrodzieje klasztoru lub nawet zakonu.

Dziś dobrodzieje klasztoru to nie tylko zmarli już fundatorzy, ale wszyscy Ci, którzy wspierają braci swoimi modlitwami i ofiarami w różnej formie. Bracia Kapucyni codziennie modlą się za swych Dobrodziejów. Każdy kapłan naszego klasztoru odprawia w ciągu miesiąca jedną Mszę Świętą za Dobrodziejów, prosząc aby zmarłych Bóg przyjął do swej chwały w Niebie, a żywym błogosławił.

Tak więc dobrodziejem uczestniczącym w dobrach duchowych Zakonu Kapucynów (codzienna modlitwa braci i Eucharystia) może zostać każdy kto w jakikolwiek sposób duchowy lub materialny darzy dobrem klasztor, wspólnotę braci lub pojedynczych braci.

Dobrodzieje klasztoru

OFIARY

Ofiary na potrzeby klasztoru i kościoła można składać na różne sposoby:

1. Na tacę w czasie każdej niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej.

2. Do odpowiednich skarbonek znajdujących się w kościele:

  • na potrzeby klasztoru
  • na utrzymanie kościoła (np. kwiaty)
  • na utrzymanie kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu
  • na Chleb św. Antoniego – ofiary przeznaczane na chleb dla biednych i na paczki żywnościowe dla rodzin ubogich
  • na budowę domu dziecka prowadzoną przez Siostry Kapucynki NSJ – “Dom dla dzieciaków“.

3. W zakrystii kościoła lub przy furcie klasztornej.

4. Wpłacając na konto klasztorne:

Główny numer naszego konta bankowego:
51 1240 2382 1111 0000 3901 9985

Na remont kościoła i klasztoru:
52 1240 2382 1111 0010 2906 6666

Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów
ul. Krakowskie Przedmieście 42, 20-002 Lublin


Nasz klasztor ma status kościelnej osoby prawnej, dlatego wpłatę na powyższe konto można uiścić jako darowiznę na cele kultu religijnego i odliczyć od podatku – osoby fizyczne do 6%, a osoby prawne do 10%. Ważne, aby w tytule przelewu (z własnego/firmowego konta bankowego) wpisać, że jest to “Darowizna na cele kultu religijnego” oraz potwierdzenie wpłaty zachować do czasu rozliczenia za dany rok podatkowy (trzeba to dołączyć do zeznania podatkowego).

BÓG ZAPŁAĆ!

Komentowanie jest wyłączone