Odnowa w Duchu Świętym

odnowa„Odnowa w Duchu Świętym w Kościele katolickim, zwana także Katolicką Odnową Charyzmatyczną, nie jest jednolitym ruchem o zasięgu światowym. W odróżnieniu od większości ruchów nie ma jednego założyciela, lub grupy założycieli, nie ma też listy członków. Jest to wysoce zróżnicowany zespół jednostek i grup podejmujących różne działania, często od siebie niezależne, na różnym etapie rozwoju i o różnorodnie rozłożonych akcentach.

Te osoby i grupy łączy to samo doświadczenie. Stawiają sobie one również te same cele” (fragment preambuły Statutów Międzynarodowych Służb Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej – ICCRS).

Ruch charyzmatyczny opiera się na założeniu, że chrześcijanie – podobnie jak w Kościele pierwotnym – są obdarowywani charyzmatami, którymi służą ku zbudowaniu wspólnoty Kościoła. Odnowa w Duchu Świętym gromadzi wielu ludzi świeckich w różnym wieku i z różnych środowisk, odnajdujących dzięki niej swoje miejsce w Kościele i świecie. Osoby te tworzą grupy modlitewne, liczące od kilku do kilkuset członków. Łączy ich chrzest w Duchu Świętym – podstawowe doświadczenie wiary, znane pierwszym chrześcijanom.

Grupy modlitewne spotykają się co tydzień na spotkaniach modlitewnych, których głównym elementem jest głośna, żywa modlitwa. Mają one najczęściej strukturę otwartą, lecz pewne elementy spotkania powtarzają się: zaproszenie Ducha Świętego do prowadzenia spotkania, uwielbienie Boga (ten rodzaj modlitwy przeważa), słuchanie Słowa Bożego, nauczanie, osobiste świadectwo życia niektórych uczestników spotkania. Na spotkaniach modlitewnych ujawniają się charyzmaty. Grupy modlitewne prowadzone są najczęściej wspólnie przez duszpasterza i zespół świeckich animatorów z liderem na czele.

Więcej informacji na www.odnowa.org oraz www.odnowa.lublin.pl

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym “Miłosierdzie Boże”, która spotyka się przy kościele Braci Kapucynów (ul. Krakowskie Przedmieście 42, Lublin) zaprasza na spotkania:

  • w każdy wtorek (oprócz ostatniego wtorku miesiąca oraz przerwy w lipcu i sierpniu) o godz. 19.15 w sali Franciszkańskiego Zakonu Świeckich (wejście przez furtkę w czarnej bramie – po LEWEJ stronie patrząc na główne wejście do kościoła.
  • w ostatni wtorek miesiąca – nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie (18.00 – Różaniec, 18.30 – Eucharystia, po niej modlitwa przed Najświętszym Sakramentem).

Fanpage wspólnoty: ww.facebook.com/milosierdzie.boze.odnowa.lublin

Pasterzem wspólnoty jest br. Piotr Krawczyk
email: katecheta.lublin@gmail.com
tel. +48.505.421.833

Komentowanie jest wyłączone