Godzina Celebrans Spowiednik
07:00 br. Krzysztof br. Ryszard
08:00 br. Radomir br. Grzegorz Ś.
09:30 br. Grzegorz Ś. br. Radomir
11:00 br. Robert br. Tomasz
13:00 br. Tomasz br. Robert
18:30 br. Grzegorz G. 1. br. Piotr
2. br. Marcin
*Grafik braci celebransów oraz spowiedników może ulec zmianie.