XXXI Niedziela zwykła – 2 listopad 2014 r.

1. W dzisiejszą niedzielę obchodzimy Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. W dzisiejszym dniu możemy uzyskać odpust zupełny i ofiarować go za dusze w czyśćcu cierpiących. Warunkiem jest nawiedzenie kościoła lub kaplicy, modlitwa „Ojcze nasz” i wyznanie wiary „Wierzę w Boga”.

2. W dniach od 1 do 8 listopada można uzyskać odpust zupełny, nawiedzając cmentarz i odmówić modlitwę za zmarłych. Odpust taki można uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia i ofiarować za osobę zmarłą.

3. Cały miesiąc listopad w tradycji liturgicznej Kościoła poświęcony jest szczególnej pamięci o zmarłych. Na stolikach przy wejściu do kościoła wyłożone są już kartki wypominkowe. Czytelnie wypisane na kartkach imiona zmarłych można składać w zakrystii kościoła. Pamiętajmy, że „zbawienną rzeczą jest modlitwa za zmarłych” (2 Mch 12,45). Zachęcamy osoby młode do podtrzymywania pięknej tradycji modlitwy za zmarłych. W naszym kościele przez cały miesiąc listopad o godz. 18.30 odmawiamy różaniec, zaś o godz. 19.00 odprawiana jest Msza św. w intencji zmarłych zapisanych na kartkach wypominkowych. Przypominamy, że w ciągu roku w drugi piątek miesiąca o godz. 19.00 odprawiamy Mszą św. za zmarłych polecanych w różnych nowennach.

4. W tym tygodniu przypadają dni odnowy duchowej. W I czwartek miesiąca celebrujemy Mszę św. o Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie i modlimy się o nowe i liczne powołania kapłańskie z zakonne.

W I piątek miesiąca celebrujemy wotywną Mszę św. o Najświętszym Sercu Jezusa. Dzień ten pragniemy przeżyć w duchu wynagradzania za popełnione grzechy. Wszyscy bowiem zgrzeszyliśmy i pozbawieni jesteśmy chwały Bożej. Dostępujemy jednak usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie (por. Rz 3,23). O jest Tym, który podejmuje się dzieła wynagrodzenia. Ofiara Jego życia ma dla nas wartość odkupieńczą i wynagradzającą, ekspiacyjną i zadośćczyniącą. Nasze czyny wynagradzające są odpowiedzią na miłość.

Również w I piątek, po Mszy św. wieczornej, Wspólnota Młodzieży Eleos, gromadząca się przy naszym klasztorze prowadzi Adorację Najświętszego Sakramentu i modlitwę uwielbienia. Serdecznie zapraszamy.

5. Serdecznie dziękujemy za złożone ofiary wypominkowe. Pamiętamy o Was i Waszych rodzinach w naszej braterskiej modlitwie.

Komentowanie jest wyłączone