XXVIII Niedziela zwykła – 12 październik 2014 r.

1. W dzisiejszą niedzielę Kościół w Polsce przeżywa po raz czternasty Dzień Papieski. Hasłem tegorocznych obchodów jest zawołanie: Jan Paweł II – Świętymi bądźcie. Zachęcamy do różnych form dziękczynienia za dar świętego Papieża Polaka oraz modlitwy w intencji Synodu Biskupów poświęconego Rodzinie. Oprócz składanych darów duchowych, prowadzona jest tradycyjnie zbiórka ofiar na fundusz stypendialny dla zdolnej, lecz ubogiej młodzieży z terenu całej Polski.

2. Miesiąc październik poświęcony jest modlitwie różańcowej. Zapraszamy do wspólnego odmawiania różańca w naszym kościele. Nabożeństwo różańcowe odprawiane jest codziennie o godz. 18.30.

3. Jutro 13 października obchodzimy liturgiczne wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego.

4.Również jutro 13 października Karmelici Bosi z ul. Świętoduskiej z okazji rozpoczynającego się Roku św. Teresy od Jezusa serdecznie zapraszają na Triduum ku jej czci. Msze św. z okolicznościowym kazaniem sprawowane będą o godz. 11.30 i 18.00. W sama uroczystość 15 października Mszy św. o godz. 18.00 przewodniczyć będzie ks. abp Stanisław Budzik.

5. Dnia 16 października w liturgii wspominamy św. Jadwigę Śląską. W tym dniu przypada 36 rocznica wyboru św. Jana Pawła II na Biskupa Rzymu. Ofiary zbierane na tacę w tym dniu przeznaczone są na potrzeby Stolicy Apostolskiej.

6. W piątek 17 października podczas Mszy św. o godz. 1900, bracia ponowicjusze odnowią swoją profesję zakonną. Zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu i prosimy o wsparcie modlitewne tych młodych braci kapucynów.

7. Sobota 18 października jest dniem święta św. Łukasza, patrona Służby Zdrowia.

8. W kościele pod wezwaniem Świętego Ducha rozpoczynają się comiesięczne spotkania formacyjno-modlitewne w ramach Szkoły Modlitwy Różańcowej dla Młodych. Pierwsze spotkanie 22 października o godz. 19.00.

9. Serdecznie dziękujemy za okazywana nam pomoc duchową i materialną. Pamiętamy o Was w modlitwie.

Komentowanie jest wyłączone