XXVII Niedziela Zwykła, 6 października 2013

1. Grupa modlitewna Odnowy w Duchu Świętym zaprasza na rekolekcje Maryjne, które rozpoczną się we wtorek 8 października o godz. 19.00 – w systemie spotkań cotygodniowych potrwają sześć tygodni. Ich celem jest przygotowanie do osobistego powierzenia się Maryi. Spotkania będą odbywać się w sali duszpasterskiej obok kościoła.

2. W przyszłą niedzielę 13 października Kościół w Polsce obchodzić będzie XIII Dzień Papieski pod hasłem: Jan Paweł II – Papież Dialogu. Oprócz modlitwy dziękczynnej za dar ogłoszonej kanonizacji papieża Polaka, na ulicach naszego miasta prowadzona będzie tradycyjnie zbiórka ofiar na fundusz stypendialny dla zdolnej, lecz ubogiej młodzieży z terenu całej Polski. Taka zbiórka zostanie przeprowadzona również przy naszym kościele.

3. Katolickie Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów im. Jana Pawła II zaprasza na Mszę św. w przyszłą niedzielę o godz. 13.00. Po Eucharystii odbędzie się spotkanie w sali duszpasterskiej obok kościoła, na którym prelekcję wygłosi prof. Mieczysław Ryba. Temat prelekcji: „Niepodległość Polski wczoraj i dziś”.

4. Przypominamy o nabożeństwie różańcowym. W naszym kościele modlimy się na różańcu codziennie o godz. 18.30. Zapraszamy do udziału w tej ewangelicznej modlitwie Kościoła.

5. Serdecznie dziękujemy za Waszą życzliwość, wsparcie duchowe i materialne. Odwzajemniamy się przed Panem Bogiem naszą modlitwą i wdzięczną pamięcią.

Komentowanie jest wyłączone