XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 6 sierpnia 2017 r.

1.  W czwartek 3 sierpnia wyruszyła 39. Lubelska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. W tym roku przyświeca jej hasło: „W szkole Matki Boskiej Fatimskiej”.Zachęcamy do duchowego pielgrzymowania poprzez udział w codziennej Eucharystii, modlitwę, szczególnie różańcową i podjęcie zobowiązań pokutnych.

2.  Zachęta do podejmowanie różnorakich aktów wynagradzania za grzechy zawarta jest w treści objawień maryjnych. Przypominamy, że przeżywamy jubileusze 100-lecia objawień Matki Bożej Fatimskiej i 300-lecia koronacji ikony Matki Bożej na Jasnej Górze. W tym roku przypada również 140-rocznica objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Królowanie Pani Jasnogórskiej i jej duchowa obecność w Ojczyźnie – stały się przez wieki żywym motywem szukania nadziei, kształtowania tożsamości Narodu, ocalenia skarbu wiary Polaków oraz jedności z Kościołem powszechnym. Orędzie fatimskie to wołanie o miłość, modlitwę różańcową i wynagradzanie za grzechy.Wcześniej od 27 czerwca do 16 września 1877 roku w Gietrzwałdzie na Warmii, Matka Boża ukazywała się ponad 160 razy.Pierwsze Jej słowa, to prośba: „Życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec”. Ostatnie słowa brzmiały: „Odmawiajcie gorliwie różaniec”.

3.  Modlitwa różańcowa stała się narzędziem w walce z plaga pijaństwa.Konferencja Episkopatu Polski ponawia sierpniowy apel o abstynencję. Zrezygnujmy z napojów alkoholowych! Niech będzie to dar naszej miłości do Boga, bliźnich i Ojczyzny.

4.  Święci są naszymi duchowymi przewodnikami. We wtorek wspominamy św. Dominika – założyciela Zakonu Kaznodziejskiego. Przykładem Jego życia zachęceni jesteśmy do kontemplacji Słowa Bożego i przekazywaniu owoców kontemplacji innym. W środę 9 sierpnia świętujemy razem ze św. Teresą Benedyktą od Krzyża (Edytą Stein), patronką Europy. Święta męczennica jest dla nas wzorem trwania w wierności prawdzie. W czwartek 10 sierpnia św. Wawrzyniec, diakon i męczennik, wskazuje nam jakie są skarby Kościoła. Gdy rzymski namiestnik zażądał od niego wydania majątku wspólnoty, ten przyprowadził biedaków wspieranych przez chrześcijan: „Oto są skarby Kościoła”. W piątek 11 sierpnia spotykamy się ze św. Klarą z Asyżu. Czysta dziewica ogłoszona została patronką telewizji i Internetu. W sobotę 12 sierpnia po Mszy św. o godz. 1900 zapraszamy do wspólnego wielbienia Maryi.

5.  Wypowiadamy słowa szczerego podziękowania za wsparcie materialne i duchowe. Pamiętamy o Was w naszej braterskiej modlitwie.

Komentowanie jest wyłączone