XIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 7 sierpień 2016 r.

1. Trwamy w duchowym dziękczynieniu za pielgrzymkę papieża Franciszka do Polski i rzesze pielgrzymów, którzy przybyli na Światowe Dni Młodzieży. Niech dobro, które zrodziło się w sercach młodych ludzi udziela się innym.

2. W środę 3 sierpnia wyruszyła 38. Lubelska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. W tym roku przyświeca jej hasło: „Miłosierni jak Ojciec”. Zachęcamy do duchowego pielgrzymowania poprzez udział w codziennej Eucharystii, modlitwę i podjęcie zobowiązań pokutnych.

3. Przeżywamy wyjątkowy rok. Dziękujemy Bogu za 1050. rocznicę chrztu Polski oraz Jubileuszowy Rok Miłosierdzia. W tym szczególnym czasie Kościół w Polsce ponawia sierpniowy apel o abstynencję. Zrezygnujmy z napojów alkoholowych! Niech będzie to dar naszej miłości do Boga i bliźnich.

4. Rozpoczęty tydzień możemy przeżyć z wielkimi świętymi Kościoła, którzy są naszymi przewodnikami na drogach świętości. Jutro wspominamy św. Dominika – założyciela Zakonu Kaznodziejskiego. Przykładem Jego życia zachęceni jesteśmy do zaczytania się w Piśmie Świętym, zanurzenia w modlitwie i zasłuchaniu w Boga. Wtorek 9 sierpnia świętujemy razem ze św. Teresą Benedyktą od Krzyża (Edytą Stein), patronką Europy. Święta karmelitanką jest dla nas wzorem trwania w wierności prawdzie. W środę 10 sierpnia św. Wawrzyniec, diakon i męczennik, wskazuje nam jakie są skarby Kościoła. Gdy rzymski namiestnik zażądał od niego wydania majątku wspólnoty, ten przyprowadził biedaków wspieranych przez chrześcijan: „Oto są skarby Kościoła”. W czwartek 11 sierpnia spotykamy się ze św. Klarą z Asyżu, „roślinką” św. Franciszka. Czysta dziewica ogłoszona została patronką telewizji i Internetu. Święta przypomina nam o odpowiedzialnym korzystaniu z mass-mediów.

5. Wypowiadamy słowa szczerego podziękowania za wsparcie materialne i duchowe. Pamiętamy o Was w naszej braterskiej modlitwie. Wypoczywajcie z Bożym błogosławieństwem.

Komentowanie jest wyłączone