VIII Niedziela zwykła – 2 marzec 2014 r.

1. Wspólnota modlitewna zaprasza do wzięcia udziału w Seminarium Odnowy w Duchu Świętym, które rozpocznie się we wtorek 4 marca o godz. 19.00 w sali duszpasterskiej obok kościoła. Obejmuje ono siedem cotygodniowych spotkań, które mają na celu odnowę i umocnienie duchowych fundamentów naszej wiary.

2. Piątego marca przypada Środa Popielcowa, która rozpoczyna okres Wielkiego Postu. W naszym kościele podczas każdej Mszy św. odbędzie się obrzęd posypywania głów popiołem. W tym dniu obowiązuje post ścisły, który możemy ofiarować w intencji pokoju w Republice Środkowej Afryki. Informujemy, że w tym kraju z narażeniem własnego życia pracują misjonarze z prowincji krakowskiej kapucynów i siostry z niehabitowego Zgromadzenia Sióstr Matki Dobrego Pasterza. Zgromadzenie założył bł. Honorat Koźmiński.

3. Liturgiczny okres Wielkiego Postu jest darem, który otrzymujemy od miłosiernego Boga. Staje się również zadaniem, które mamy wykonać. W tym roku pragniemy przeżyć ten czas, w celu: głębokiego przeżycia misterium męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa; wydania godnych owoców pokuty i nawrócenia; duchowego przygotowania do kanonizacji bł. Jana Pawła II. Pomocą w osiągnięciu zamierzonych celów są nabożeństwa wielkopostne. W naszym kościele:

– w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 18.15 odprawione zostanie nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym;

– w każdy piątek Wielkiego Postu będą dwa nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Pierwsze o godz. 18.00, drugie przygotowane przez młodzież o godz. 19.30;

– przez pięć śród Wielkiego Postu o godz. 18.00 przeprowadzona zostanie liturgia adoracji Krzyża;

– od Niedzieli Palmowej do Wielkiej Środy odbędą się rekolekcje wielkopostne.

W dniach od 5 do 9 marca zachęcamy do modlitwy o wyproszenie ducha pokuty dla nas samych i naszych najbliższych.

4. W tym tygodniu przypadają dni odnowy duchowej czyli I czwartek i I piątek miesiąca. Tradycyjnie w I czwartek miesiąca w czasie nabożeństwa o godz. 18.30 modlimy się o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

5. Katolickie Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów im. Jana Pawła II zaprasza w przyszłą niedzielę 9 marca na Mszę św., która odprawiona będzie w naszym kościele o godz. 13.00. Bezpośrednio po Mszy św. w Sali tercjarskiej odbędzie się prelekcja pani poseł dr Gabrieli Masłowskiej na temat: Czy Polska jest w stanie sprostać wyzwaniom społecznym i gospodarczym.

6. Istnieją trzy skuteczne środki dotarcia do Boga: modlitwa, post i jałmużna. Zasadniczo odpuszczenie grzechów odbywa się w Sakramencie Pokuty i Pojednania. Oprócz tego grzechy gładzi jałmużna. Zachęcamy do składania jałmużny wielkopostnej do skarbonek umieszczonych w kościele, czy bezpośrednio w zakrystii lub przy furcie klasztornej. Złożone ofiary będą przeznaczone na cele charytatywne.

Przypominamy również, że są cztery główne rodzaje ograniczenia w przyjmowaniu pokarmów ze względów religijnych:

Post ścisły – obowiązuje w Środę Popielcową oraz w Wielki Piątek. Polega na powstrzymaniu się od spożywania mięsa i ograniczeniu się do jednego posiłku do syta i dwóch niepełnych. Obejmuje wiernych w wieku od 18 do 60 roku życia.

Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych – polega na powstrzymaniu się od spożycia pokarmów mięsnych w każdy piątek roku liturgicznego, z wyjątkiem uroczystości, czyli dni liturgicznych najwyższej rangi. Wstrzemięźliwość obowiązuje wszystkich powyżej 14 roku życia do końca życia.

Z przestrzegania postu i wstrzemięźliwości zwolnione są osoby chore oraz te, które nie mają możliwości wyboru pokarmu. Wyjątek ten nie dotyczy postu ilościowego w Środę Popielcową i Wielki Piątek. W szczególnych przypadkach, dyspensy od zachowania postu może udzielić proboszcz, nakładając wówczas formę zadośćuczynienia do wypełnienia, np. jałmużnę albo modlitwę w intencjach Kościoła.

Post Eucharystyczny – powstrzymanie się od spożycia pokarmów na jedną godzinę przed przyjęciem Komunii św. Obowiązuje wszystkich przystępujących do Komunii św., z wyjątkiem chorych i ich opiekunów oraz kapłanów, którzy celebrują lub koncelebrują Mszę po raz kolejny w danym dniu.

Suche dni – czyli dobrowolnie podejmowane przez wiernych postanowienia odmawiania sobie określonych przyjemności, czy też pewnych rodzajów jedzenia albo ograniczania jego ilości.

Komentowanie jest wyłączone