VI Niedziela zwykła – 15 luty 2015 r.

1. W dzisiejszą niedzielę rozpoczynamy 48. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Towarzyszyć nam będzie hasło: „Abstynencja dzieci troską rodziny, Kościoła i narodu”. Abstynencja w młodości jest ratunkiem przed dramatami dorosłego życia. Rodzice powinni tworzyć rodzinną atmosferę sprzyjającą zachowywaniu abstynencji. Badania potwierdzają, że w tych rodzinach, w których jest miejsce na wspólną modlitwę i Mszę św., w których istnieje bogate życie sakramentalne, mniej jest problemów związanych z uzależnieniami

2. Wspólnota modlitewna “Miłosierdzie Boże” zaprasza na Seminarium Odnowy w Duchu Świętym, które rozpocznie się we wtorek 17 lutego o godz. 19.00 w sali duszpasterskiej obok naszego kościoła.

3. Dnia 18-go lutego przypada Środa Popielcowa, która rozpoczyna okres Wielkiego Postu. W naszym kościele podczas każdej Mszy św. odbędzie się obrzęd posypywania głów popiołem. W tym dniu obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły czyli jeden posiłek do syta i dwa mniejsze. Od Środy Popielcowej do I Niedzieli Wielkiego Postu obchodzi się kwartalne dni modlitw o ducha pokuty. Zachęcamy do intensywniejszej modlitwy. Przypominamy, że są trzy uprzywilejowane środki wielkopostnej pracy duchowej: modlitwa, post i jałmużna. Środki te gładzą grzechy, przybliżają nas do Boga i pozwalają świadczyć miłosierdzie.

4. Liturgiczny okres Wielkiego Postu jest szansą, którą otrzymujemy od miłosiernego Boga na drodze naszego życia. Pomocą w podjęciu trudu nawrócenia są nabożeństwa wielkopostne. W naszym kościele:

– w każdy piątek Wielkiego Postu dwa nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Pierwsze o godz. 18.00, drugie przygotowane przez młodzież o godz. 19.30;

– przez pięć śród Wielkiego Postu o godz. 18.00 przeprowadzona zostanie liturgia adoracji Krzyża;

– w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 18.15 będzie odprawione nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym;

– od Niedzieli Palmowej do Wielkiej Środy odbędą się rekolekcje wielkopostne.

4. Wyrażamy naszą wdzięczność wobec wszystkich naszych darczyńców. W naszej modlitwie prosimy, aby Wasza hojność była nagrodzona obfitym Bożym błogosławieństwem.

Komentowanie jest wyłączone