VI Niedziela Wielkanocna – 1 maj 2016 r.

1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy miesiąc maj. Serdecznie zapraszamy do udziału z nabożeństwie majowym, które w naszym kościele odprawiane będzie przez cały miesiąc o godz. 1830. Będzie to dobra sposobność do wspólnego uwielbienia Maryi, słuchania rozważań o historii naszej Ojczyzny z racji 1050 rocznicy chrztu Polski oraz pogłębienia i ugruntowania osobistej pobożności maryjnej.

2. W najbliższy wtorek 3 maja przypada Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. W tym dniu na Jasnej Górze zgromadzi się Episkopat Polski, który w ramach obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski dokona aktu zawierzenia Matce Bożej Episkopatu w jedności z Kościołem w Polsce i na emigracji. W naszym kościele Msze św. odprawiane będą według porządku niedzielnego.

3. Dnia 3 maja obchodzimy również 225 rocznicą ogłoszenia konstytucji 3 maja. Długa, sięgająca XV wieku historia polskiego Sejmu, zaowocowała chlubnym świadectwem ustawodawczej mądrości naszych przodków, jakim była Konstytucja 3 maja z 1791 roku. Wydarzenie to uświadamia nam Polakom zasadniczą rolę, jaką w demokratycznym państwie spełnia sprawiedliwy porządek prawny. Fundamentem tego porządku jest niezmienne prawo Boże, człowiek i pełna prawda o człowieku, jego niezbywalne prawa i prawa całej wspólnoty, której na imię Naród. Zgodnie z konstytucją Rzeczypospolitej, władzę zwierzchnią sprawuje Naród. Tę władzę sprawuje albo bezpośrednio poprzez referenda i wybory, albo pośrednio – przez wybranych w wyborach swoich przedstawicieli w Sejmie i Senacie. W każdej dobrze funkcjonującej demokracji skład Sejmu jest wyrazem woli Narodu.

4. Dnia 3 maja o godz. 1900 w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej przy ul. Narutowicza odbędzie się Koncert Pieśni Patriotycznej „Dla Niepodległej”.

5. W nadchodzącym tygodniu przypadają dni odnowy duchowej. W pierwszy czwartek modlimy się o godz. 1815 razem z bł. Honoratem o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Pierwszy Piątek miesiąca tradycyjnie wynagradzamy Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy nasze i całego świata. Zaś w pierwszą sobotę miesiąca pragniemy uczcić Niepokalane Serce Maryi. Zapraszamy do wspólnego uwielbienia naszej Matki i Królowej po Mszy św. o godz. 900.

6. Krajowe Duszpasterstwo i Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich zapraszają na Europejski Kongres Katolickich Kolejarzy, który odbędzie się w dniach 9-13 maja 2016 r w Lublinie. Hasłem kongresu jest wezwanie: Bądźmy świadkami Miłosierdzia. Uroczysta inauguracja nastąpi 10 maja o godz. 1000 podczas Mszy św. sprawowanej pod przewodnictwem abpa Stanisława Budzika w Archikatedrze Lubelskiej.

7. Serdecznie dziękujemy za waszą życzliwość, wsparcie materialne i duchowe. W naszej braterskiej modlitwie polecamy Was miłosierdziu Bożemu.

Komentowanie jest wyłączone