V Niedziela zwykła – 9 luty 2014 r.

1. W najbliższy wtorek 11 lutego obchodzimy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. W 1858 roku Matka Boża zjawiła się św. Bernadecie Soubirous, w Grocie w Lourdes i objawiła tajemnicę: „Ja jestem Niepokalane Poczęcie”. W cztery lata po ogłoszeniu dogmatu potwierdziła prawdę o swym Niepokalanym Poczęciu. Podczas osiemnastu zjawień (w okresie od 11 lutego do 16 lipca) Maryja wzywała do modlitwy i pokuty. W tym dniu Kościół już po raz XXII obchodzi Światowy Dzień Chorego. Temat przewodnim są słowa: „Wiara i miłosierdzie: «My także winniśmy oddać życie za braci» (1 J 3,16). W wystosowanym orędziu papież Franciszek pragnie duchowo umocnić chorych i tych wszystkich, którzy zapewniają ich opiekę i leczenie. Przypomina, że Kościół widzi w chorych szczególną obecność cierpiącego Chrystusa. W obrębie naszego cierpienia jest cierpienie Chrystusa, który wraz z nami niesie jego ciężar i objawia jego sens. Zachęcamy do modlitwy w intencji wszystkich chorych i cierpiących. Wyrażamy naszą wdzięczność lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom.

2. W piątek 14 lutego Kościół uroczyście wspomina świętych Cyryla i Metodego, apostołów Słowian i patronów Europy. Święci bracia stali się pierwszymi misjonarzami narodów słowiańskich, przetłumaczyli na język słowiański księgi liturgiczne oraz opracowali pismo nazwane później cyrylicą. W czerwcu 1985 r. bł. Jan Paweł II ogłosił encyklikę Slavorum Apostoli. Ukazał w niej ogromne znaczenie Apostołów Słowian dla kultury i ekumenizmu, podkreślając ich „katolicki zmysł Kościoła”. Wysłani na misje przez patriarchę Konstantynopola, działali w ścisłym porozumieniu z Rzymem. Wnieśli decydujący wkład w budowę Europy nie tylko jako wspólnoty wiary chrześcijańskiej, ale także jako organizmu państwowego i kulturowego. Święci Apostołowie uczą nas, że być chrześcijaninem i Europejczykiem, to być twórcą komunii w Kościele, narodzie i kontynencie.

3. Zachęcamy do nabycia w zakrystii i czytania prasy katolickiej.

4. Serdecznie dziękujemy za Waszą życzliwość, wsparcie duchowe i materialne. Niech sam dobry Bóg będzie dla Was nagrodą i radością.

Komentowanie jest wyłączone