V Niedziela zwykła – 8 luty 2015 r.

1. W najbliższą środę 11 lutego po raz dwudziesty trzeci obchodzić będziemy Światowy Dzień Chorego. Tegorocznym tematem dnia są słowa zaczerpnięte z Księgi Hioba: „Niewidomemu byłem oczami, chromemu służyłem za nogi” (Hi 29, 15). Główne uroczystości w archidiecezji lubelskiej będą miały miejsce w archikatedrze, gdzie o godz. 11.00. Mszy św. z udziałem chorych i osób, które spieszą im z pomocą, będzie przewodniczył Metropolita Lubelski Ksiądz Arcybiskup Stanisław Budzik. W czasie Mszy św. udzielony zostanie sakrament chorych. W tym dniu podobne spotkania chorych będą miały miejsce także w niemal wszystkich kaplicach szpitalnych, kościołach i parafiach archidiecezji. W naszym kościele sakrament namaszczenia chorych udzielany będzie podczas Mszy św. o godz. 9.00; 15.30 i 19.00.

2. Światowy Dzień Chorego ustanowił papież św. Jan Paweł II w dniu 13 maja 1992 r., w 75. rocznicę objawień fatimskich i w 11. rocznicę zamachu na życie papieża. Jako datę obchodów obrał dzień 11 lutego – wspomnienie Najświętsze Maryi Panny z Lourdes. Celem ustanowienia Światowego Dnia Chorego jest budzenie wrażliwości wszystkich ludzi dobrej woli na konieczność zapewnienia jak najlepszej opieki chorym. Dzień ten taje sposobność do refleksji nad pojęciem zdrowia, pomagania chorym oraz dostrzeżenia wartości cierpienia na płaszczyźnie nadprzyrodzonej.

3. W sobotę 14 lutego obchodzimy święto Cyrula i Metodego. Są oni współpatronami Europy. Dzień ten niech będzie przepełniony modlitwą o duchową jedność naszego kontynentu oraz pokój na Ukrainie.

4. Zgodnie z dekretem Penitencjarii Apostolskiej, dla zbawiennego pożytku wiernych, Metropolita lubelski – ks. abp Stanisław Budzik wskazał nasz kościół klasztorny, jako ten, w którym można zyskać odpusty związane z Rokiem Życia Konsekrowanego.

5. Wyrażamy naszą wdzięczność wobec wszystkich naszych darczyńców. W naszej modlitwie prosimy, aby Wasza hojność była nagrodzona obfitym Bożym błogosławieństwem.

Komentowanie jest wyłączone