Spowiedź w Wielkim Tygodniu

  • w czasie rekolekcji:
    • niedziela – podczas każdej mszy św.;
    • poniedziałek, wtorek, środa – w godz. od 6:00 do 20:00.
  • W Wielki Czwartek od 7:00 do 12:30 i od 13:30 do 17:00.
  • W Wielki Piątek od 7:00 do 17:00
  • W Wielką Sobotę od 7:00 do 19:00.

W Niedzielę Zmartwychwstania nie będzie sprawowany sakrament pokuty i pojednania w naszym kościele!

Komentowanie jest wyłączone