Niedziela Chrztu Pańskiego – 11 styczeń 2015 r.

1. Dzisiejsza Uroczystość Chrztu Pańskiego kończy liturgiczny obchód Bożego Narodzenia w Kościele. Od jutra rozpoczyna się w liturgii okres zwykły.

2. W najbliższy czwartek 15 stycznia przypada XVIII Dzień Judaizmu. Centralne obchody odbędą się w Bielsku Białej i Oświęcimiu. Hasło tegorocznych obchodów zostało zaczerpnięte w Księgi Psalmów i brzmi: „Szukałem Pana, a On mnie wysłuchał i uwolnił od wszelkiej trwogi” (Ps 34,5). W Lublinie obchody Dnia Judaizmu organizują Dominikanie. Rozpoczną się 14 i potrwają do 17 stycznia.

3. Przyszła niedziela 18 stycznia jest dniem rozpoczęcia Ogólnopolskiego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Organizowany jest od ponad stu lat. Co roku między 18 a 25 stycznia, czyli między dawnym świętem katedry św. Piotra a świętem nawrócenia św. Pawła, chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach. Zwyczajem przyjętym na nabożeństwach w ramach Tygodnia Modlitw jest gościnna wymiana kaznodziei – w kościele danego wyznania kazanie wygłasza duchowny innej denominacji. Tegoroczny Tydzień przebiega pod hasłem: „Jezus rzekł do Samarytanki: »Daj mi pić!«”. Ekumeniczne obchody lubelskie mają bardzo bogaty program obejmujący spotkania, nabożeństwa i modlitwy. Zachęcamy do czynnego włączenia się w to ekumeniczne dzieło.

4. Zachęcamy do nabycia w zakrystii i czytania prasy katolickiej. W ostatnich numerach tygodników: „Niedziela” i „Gość niedzielny”, znajdujemy ciekawe artykuły, które posłużą naszej formacji duchowej i religijnej.

5. Serdecznie dziękujemy za wszelkie objawy Waszej życzliwości, wsparcie duchowe i materialne. Szczere podziękowania składamy za ofiary przeznaczone na remont klasztoru i kaplicy adoracji. W naszych codziennych modlitwach pamiętamy o Was i Waszych rodzinach.

Komentowanie jest wyłączone