II Niedziela po Bożym Narodzeniu 2015 r.

1. We wtorek 6 stycznia przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, tradycyjnie nazwana Uroczystością Trzech Króli. Decyzją władza ustawodawczych Rzeczpospolitej Polskiej jest to dzień wolny od pracy. Pamiętajmy o obowiązku uczestniczenia we Mszy św. W naszym kościele Msze św. odprawiane będą według porządku niedzielnego. W zakrystii po każdej Mszy św. można zaopatrzyć się w kredę, kadzidło i mirrę. Pobłogosławioną kredę wypisujemy na drzwiach naszych mieszkań litery imion trzech króli: Kacpra, Melchiora i Baltazara, dodając bieżący rok 2015. Napis ten jest świadectwem, że przyjęliśmy światło Objawienia. Widoczny znak, zobowiązuje nas chrześcijan, abyśmy stawali się coraz doskonalszą światłością dla współczesnego świata, a zwłaszcza dla szukających Chrystusa.

2. Uroczystość Objawienia Pańskiego jest także Dniem Pomocy Misjom. Obchodzimy ten dzień pod hasłem: „Pokój – Radość – Rodzina”. Jesteśmy zapraszani, by przyłączyć się do Orszaku Trzech Króli organizowanego w wielu miastach naszej Ojczyzny, między innymi w naszym Lublinie. Orszak tworzą zwyczajni ludzie, którzy z entuzjazmem i radością chcą wraz z rodzinami oraz przyjaciółmi świętować narodziny Chrystusa.

3. Dnia 11 stycznia w Niedzielę Chrztu Pańskiego, podczas Mszy św. o godz. 11.30, dziękować będziemy za 50 lat życia zakonnego s. Stanisławy Koper ze Zgromadzenia Sióstr Służek Maryi Niepokalanej. Pragniemy wyrazić naszą modlitewną i braterska wdzięczność za długoletnią, ofiarna posługę Siostry Jubilatki w naszej kuchni klasztornej.

4. Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydała dekret dotyczący wezwania „Matko Miłosierdzia”. W Litanii do Najświętszej Maryi Panny (Litanii Loretańskiej) po wezwaniu: „Matko Łaski Bożej”, dodane jest wezwanie: „Matko Miłosierdzia”.

5. Za okazaną hojność i wszelkie formy wsparcia klasztoru i dzieł misyjnych składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

Komentowanie jest wyłączone