Dzieło zawierzenia Bogu przez Maryję działalności firm i instytucji

maryja_z_dzieciatkiemDuchowe źródła

Dnia 8 października 2000 roku św. Jan Paweł II zawierzył świat Najświętszej Maryi Pannie. Był to duchowy akt modlitwy wpisujący się w wielką tradycję uciekania się pod opiekę Tej, która jest Matką Kościoła. Św. Papież modlił się między innymi tymi słowami:
„Pragniemy Ci dzisiaj zawierzyć przyszłość, która nas czeka, prosząc Cię, byś towarzyszyła nam w drodze… Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek w przeszłości ludzkość stoi na ro
zdrożu. Teraz Najświętsza Panno, zbawienie jest tylko i wyłącznie w Twoim Synu Jezusie.”
Idąc tą duchową drogą możemy powierzyć Maryi nasze miejsca pracy, zakłady, instytucje i firmy, aby Ona wypraszała Boże błogosławieństwo w tym czasie wielorakich zagrożeń duchowych i ekonomicznych.

Cele zawierzenia

Pierwszym i najważniejszym celem jest poddanie naszego życia przez wstawiennictwo Maryi Bogu i otwarcie się na Jego błogosławieństwo ogarniające miejsce pracy. Wierzymy, że dobry Bóg pomoże w ochronie i przetrwaniu naszych firm czy instytucji w dobie niestabilnej ekonomii. Takie zawierzenie wiąże się również z duchową postawą wierności chrześcijańskim zasadom pracy jak: poszanowanie dnia świętego, uczciwość i sprawiedliwość we wzajemnych relacjach między ludzkich.

Kroki w zrealizowaniu tego dzieła

  • Idea musi być omówiona i przyjęta w danej firmie, czy instytucji, zarówno prywatnej, jak i państwowej celem wspólnej akceptacji.

  • Kierownik, czy szef danej grupy powinien zgłosić się do Braci Mniejszych Kapucynów duszpasterzujących przy Krakowskiem Przedmieściu 42 i omówić szczegóły takiego zawierzenia. Ustalimy wtedy czas i godzinę Mszy Świętej, na której ma odbyć się wspomniany akt.

  • Grupa pragnąca się w te sposób powierzyć Maryi może przygotować czytania, modlitwę powszechną, dary i sam akt zawierzenia.

  • Kontakt z Braćmi Kapucynami: ul. Krakowskie Przedmieście 42, tel. 81-532-32-63, należy prosić o. Gwardiana.

Propozycja aktu zawierzenia

Maryjo nasza Matko, z ufnością oddajemy pod Twoją opiekę nasze miejsce pracy ……………………………….. . Wiemy, że Miłujący Bóg, który jest naszym Ojcem tym większe ześle na nas błogosławieństwo, kiedy Ty orędujesz za nami. Wiesz sama, czym jest trud codziennego życia i pracy, troski o rodzinę w sytuacjach zagrożenia życia. Wiemy, że bez Bożego błogosławieństwa nie podołamy wymaganiom obecnego czasu. Pomóż nam być prawdziwymi chrześcijanami w życiu osobistym i zawodowym. Nie chcemy budować naszego życia na piasku egoizmu, chciwości, niesprawiedliwości, wyzysku i tym podobnym postawom niegodnym człowieka wierzącego. Niech towarzyszą nam natchnienia Ducha Świętego w podejmowaniu decyzji, które będą korzystne dla dobra firmy i pomagały w rozwiązywaniu trudnych ludzkich spraw. Dokonując tego zawierzenia pamiętamy o słowach Pana Jezusa: „do każdego więc, kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.”
Nie wstydzimy się więc wiary i modlitwy. Maryjo, Matko nasza ochraniaj nas i nasze rodziny. Ufamy, że doświadczymy Twojej opieki chroniącej przed bankructwem, czy demoralizacją i gorąco wołamy:

Pod Twoją obronę ….

Komentowanie jest wyłączone