II Niedziela Wielkanocna – 27 kwiecień 2014 r.

1. Przez cały Wielki Post w naszym kościele przygotowywaliśmy się duchowo do przeżycia kanonizacji bł. Jana Pawła II. Ogłoszenie świętymi Jana Pawła II i Jana XXIII stało się dzisiaj faktem. Zapraszamy do dziękczynienia za ten wielki akt w dziejach Kościoła i narodu polskiego. Uczczeniem świętego Jana Pawła II będzie wieczorny „Koncert Chwały” po Mszy św. o godz. 19.00. Koncert został przygotowany przez Grupa Odnowy w Duchu Świętym i Młodzieżowy Zespół Muzyczny ELEOS.

2. Dzisiejsza II Niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego jest świętem patronalnym CARITAS POLSKA. Zachęcamy do złożenia ofiar do puszek na „Fundusz Caritas”.

3. Jutro 28 kwietnia odbędzie się liturgiczny obchód Uroczystości ku czci św. Wojciecha – głównego patrona Polski i naszej Warszawskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów.

4. W czwartek – 1 maja – wspominamy św. Józefa Robotnika. Opiece Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny polecamy wszystkich pracujących. Prosimy również o pracę dla bezrobotnych i nowe miejsca pracy w naszym kraju. W tym dniu przypada również pierwszy czwartek miesiąca. Modlimy się więc o nowe powołania kapłańskie i zakonne.

5. Pierwszego maja rozpoczynamy nabożeństwa majowe, które w naszym kościele będą odprawiane codziennie o godz. 18.30. Zapraszamy do wspólnego uwielbienia Maryi, słuchania rozważań w celu ugruntowania osobistej pobożności maryjnej.

6. Najbliższy piątek jest pierwszym w miesiącu maju. Zachęcamy do uczczenia Najświętszego Serca Pana Jezusa i wynagradzania za grzechy własne i grzechy popełniane w naszym Narodzie.

7. W sobotę 3 maja obchodzimy Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Dawniej mówiono Królowej Korony Polskiej. W tym dniu przypada również 223 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Sens tej uroczystości i naszej modlitwy wyznacza z jednej strony historia Polski, z drugiej zaś historia Kościoła. Król Jan Kazimierz w czasach potopu szwedzkiego „obrał Najświętszą Maryję Pannę na Patronkę i Królową naszej Ojczyzny”. 3 maja 1791 roku została uchwalona na Zamku Królewskim w Warszawie Konstytucja, która swą treścią wyrażała najgłębsze pragnienia, tęsknoty i modlitwy polskiego narodu. Duch tejże Konstytucji jest wciąż żywy i zagrzewa polskie serca do rzetelnej refleksji nad obecnym kształtem prawodawstwa w naszym państwie oraz tendencjach w uchwalaniu nowych norm prawnych.

8. Serdecznie dziękujemy za przesłane życzenia świąteczne, za wszystkie złożone ofiary. Waszą hojność niech Pan Bóg wynagrodzi obfitym błogosławieństwem, o które my staramy się wyprosić naszą modlitwą.

Niedziela Palmowa – 13 kwiecień 2014 r.

1. Dziś rozpoczęliśmy doroczne rekolekcje wielkopostne. Potrwają do Wielkiej Środy włącznie. Nauki rekolekcyjne głoszone będą podczas Mszy św. o godz. 9.00; 15.30 i 19.00. Ofiary zbierane na tacę przez te trzy dni przeznaczone są na potrzeby braci kapucynów z Białorusi.

Dziś o godz. 18.15 odprawiamy po raz ostatni Gorzkie Żale. W ramach tego nabożeństwa bracia ponowicjusze przegotowali krótki koncert pieśni pasyjnych. Serdecznie zapraszamy.

2. „Jałmużna uwalnia od śmierci i oczyszcza z każdego grzechu”. Ci, którzy dają jałmużnę, nasyceni będą życiem”. Zachęcamy dziś do wsparcia inicjatywy wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, która zaprasza na kiermasz ciast świątecznych. Celem akcji jest pomoc najuboższym członkom wspólnoty. Przy okazji będzie można nabyć „Chlebek Dobroci” na stół świąteczny w ramach akcji Caritas Archidiecezji Lubelskiej.

3. Spowiedź w Wielkim Tygodniu, będzie w następujących godzinach:

– w czasie trwania rekolekcji (poniedziałek, wtorek, środa) od 6.00 do 20.00.

– w Wielki Czwartek od 6.00 do 17.30. W godz. od 12.30 do 13.00 będzie przerwa na życzenia z okazji Dnia Kapłanów.

– w Wielki Piątek od 6.00 do 17.30. Informujemy, że w naszym kościele nie będzie tzw. Nocy Konfesjonałów. W ramach tejże akcji duszpasterskiej wyznaczone są inne kościoły w śródmieściu Lublina.

– w Wielką Sobotę od 6.00 do 19.30.

– w każdy piątek Wielkiego Postu będą dwa nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Pierwsze o godz. 18.00, drugie przygotowane przez młodzież o godz. 19.30;

– w Niedzielę Palmową o godz. 18.15 odprawiamy Gorzkie Żale. W ramach tego nabożeństwa bracia ponowicjusze przegotowali również krótki koncert pieśni pasyjnych. Serdecznie zapraszamy.

4. Święte Triduum Paschalne będzie mieć następujący program w naszym kościele:

– w Wielki Czwartek Msza św. Wieczerzy Pańskiej sprawowana będzie o godz. 18.00. Po zakończeniu zapraszamy do adoracji Pana Jezusa w Ciemnicy do godz. 22.00. Przypominamy, że w tym dniu jest tylko jedna Msza św. Informujemy, iż w katedrze Msza św. Krzyżma odprawiona będzie o godz. 10.00.

– w Wielki Piątek zapraszamy do naszego kościoła o godz. 6.30 na wspólną Liturgię Godzin. Wieczorna liturgia Męki Pańskiej rozpocznie się o godz. 18.00. Adoracja Pana Jezusa w Grobie trwać będzie do godz. 22.00. Zachęcamy do włączenia się w Drogę Krzyżową, która od godz. 20.00 przejdzie ulicami Starego Miasta. Przypominamy, że w Wielki Piątek obowiązuje post ścisły.

– w Wielką Sobotę ponownie zapraszamy do naszego kościoła o godz. 6.30 na wspólną Liturgię Godzin. Od godz. 8.00 można przynosić pokarmy do poświęcenie na stół wielkanocny. Wigilię Paschalną rozpoczniemy o godz. 20.00 bez procesji w kościele. Prosimy na liturgię przynieść świece.

5. Informujemy, że w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego i w Poniedziałek Wielkanocny w naszym kościele nie będzie Mszy św. o godz. 6.00 rano. Pozostałe Msze św. odprawiane będą według porządku niedzielnego.

6. Przez cały Wielki Post w czasie nabożeństw Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żalów przygotowywaliśmy się duchowo do przeżycia kanonizacji bł. Jana Pawła II. Uwieńczeniem tych przygotowań i uczczeniem świętego Jana Pawła II będzie Koncert Chwały. Odbędzie się on w naszym kościele 27 kwietnia po Mszy św. o godz. 19.00. Koncert przygotowują: Grupa Odnowy w Duchu Świętym i Młodzieżowy Zespół Muzyczny ELEOS. Obydwie grupy działają przy naszym kościele.

7. Jeszcze raz kierujemy prośbę w imieniu Dużych Rodzin. W dniach od 20 do 22 czerwca w Lublinie odbędzie się II Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin. Przyjedzie do naszego miasta ponad 1500 osób z całej Polski. Już teraz organizatorzy proszą o pomoc i szukają rodzin, które przyjęłyby do swych domów duże rodziny z Polski. Konkretnie chodzi o trzy noclegi i trzy śniadania dla rodzin, które liczą od 5 do 10 osób.

8. Serdecznie dziękujemy za już złożone ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego. Dziękujemy bardzo za wszystkie ofiary złożone jako jałmużna wielkopostna rzecz młodzieży, Franciszkańskiego Zakonu Świeckich oraz za ofiary złożone dla naszego klasztoru. Na Waszą hojność wszyscy obdarowani odpowiadamy naszą modlitwą.

V Niedziela Wielkiego Postu – 6 kwiecień 2014 r.

1. Środkami, które służą pomocą w nawróceniu i przemianie serca są jałmużna, post i modlitwa. Co roku, wraz z początkiem Wielkiego Postu, przypominamy sobie o ich znaczeniu, ale – chyba trzeba powiedzieć to uczciwie – dość szybko odchodzimy od entuzjazmu pierwszych dni tego okresu pokuty i łatwo wracamy do dawnych nawyków. Pismo święte jałmużnie przypisuje wielką moc i podkreśla jej zbawczą siłę: „Jałmużna uwalnia od śmierci i oczyszcza z każdego grzechu”. Ci, którzy dają jałmużnę, nasyceni będą życiem”. Jałmużna to materialna pomoc potrzebującym, ofiarowana w duchu miłości i prawdziwego miłosierdzia. Każdy z nas może mieć w tym swój udział. Zachęcamy dziś do wsparcia dwóch inicjatyw związanych z naszym kościołem:

– po każdej Mszy św., młodzież gromadząca się przy naszym kościele prowadzi akcję sprzedaży palm na niedzielę palmową. Dochód z ich sprzedaży zostanie przeznaczony na dofinansowanie rekolekcji majowych naszego duszpasterstwa;

– siostry i bracia ze wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich zbierać będą ofiary do puszek, które będą spożytkowane jako pomoc dla biednych.

2. Również dzisiaj o godz. 14.00 zapraszamy do Sali Tercjarskiej na spotkanie z panią dr Gabrielą Masłowską, która udzieli fachowych wyjaśnień i wskazówek dotyczących przyszłych emerytur. Zmiany w systemie emerytalnym wymagają dokonania wyborów między Otwartymi Funduszami Emerytalnymi i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

3. W najbliższą środę zapraszamy ponownie na godz. 18.00 do wspólnej adoracji Krzyża. Nabożeństwo będzie mieć charakter wywyższenia Ukrzyżowanego Pana. Modlitewne wezwania czytelnie napisane na kartkach można składać w zakrystii kościoła. Będą one odczytane w czasie nabożeństwa.

4. W środę 9 kwietnia od godz. 12.00, XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Lublinie, zwane „Biskupiakiem” zaprasza uczniów kończących niebawem naukę w gimnazjum na Dzień Otwartych Drzwi.

5. Oprócz środowej adoracji Krzyża, w naszym kościele:

– w każdy piątek Wielkiego Postu będą dwa nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Pierwsze o godz. 18.00, drugie przygotowane przez młodzież o godz. 19.30;

– w Niedzielę Palmową o godz. 18.15 odprawiamy Gorzkie Żale. W ramach tego nabożeństwa bracia ponowicjusze przegotowali również krótki koncert pieśni pasyjnych. Serdecznie zapraszamy.

6. Rekolekcje wielkopostne rozpoczną się w Niedzielę Palmową i potrwają do Wielkiej Środy włącznie. Poprowadzi je nasz współbrat kapucyn o. Marek Maria Pasiut, aktualnie pracujący na Białorusi.

7. W dniach od 11 do 13 kwietnia odbędą się diecezjalne obchody Światowych Dni Młodzieży w Lublinie. Hasło tychże dni brzmi: „Zależni od Boga, czyli wolni”. W programie przewidziana jest dnia 11 kwietnia Droga Krzyżowa na Majdanku. Następnego dnia w sobotę 12 kwietnia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbędzie się Forum Młodych. Natomiast w Niedzielę Palmową 13 kwietnia młodzież zaproszona jest do Katedry. W czasie liturgii nastąpi przekazanie Kanonizacyjnej Iskry Bożego Miłosierdzia.

8. W przyszłą niedzielę wspólnota Franciszkańskiego Zakonu Świeckich zaprasza na kiermasz ciast świątecznych. Celem akcji jest pomoc najuboższym członkom wspólnoty. Przy okazji będzie można nabyć chleb na stół świąteczny w ramach akcji Caritas.

9. Serdecznie dziękujemy za już złożone ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego. W zakrystii można jeszcze składać ofiary. Serdecznie zachęcamy. Dziękujemy bardzo za wszystkie ofiary złożone jako jałmużna wielkopostna. Z wielką wdzięcznością składamy podziękowania za ofiary złożone na rzecz kościoła i klasztoru. Na Waszą hojność odpowiadamy naszą modlitwą. Za braci i dobrodziejów codziennie modlimy się w chórze zakonnym, przed obiadem w refektarzu. W niedzielę o godz. 11.30 odprawiana jest Msza św. Oprócz tego każdy kapłan zobowiązanych jest odprawić w ciągu miesiąca dodatkowo dwie Msze św. za braci i dobrodziejów. Znaczących i hojnych dobrodziejów po ich śmierci wpisujemy do zakonnej księgi zmarłych.

IV Niedziela Wielkiego Postu – 30 marzec 2014 r.

1. W najbliższą środę zapraszamy ponownie na godz. 18.00 do wspólnej adoracji Krzyża. Nabożeństwo będzie mieć charakter uwielbienia Ukrzyżowanego Pana. Modlitewne wezwania czytelnie napisane na kartkach można składać w zakrystii kościoła. Będą one odczytane w czasie nabożeństwa.

2. W tym tygodniu przypadają dni odnowy duchowej. Pierwszy czwartek miesiąca jest dniem dziękczynienia za dar Eucharystii i kapłaństwa. Zapraszamy w tym dniu na nabożeństwo o godz. 18.30. Modlić się będziemy o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Pierwszy piątek miesiąca ma charakter wynagradzania Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy nasze i całego świata. Pierwsza sobota miesiąca jest wołaniem do Niepokalanego Serca Maryi o pokój, nawrócenie i zmianę obyczajów.

3. Oprócz środowych adoracji Krzyża, w ramach duchowej pracy wielkopostnej i przygotowania do kanonizacji bł. Jana Pawła II w naszym kościele:

– w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 18.15 odprawione zostanie nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym;

– w każdy piątek Wielkiego Postu będą dwa nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Pierwsze o godz. 18.00, drugie przygotowane przez młodzież o godz. 19.30;

– w środy Wielkiego Postu o godz. 18.00 zapraszamy na liturgię adoracji Krzyża;

– rekolekcje wielkopostne odbędą się od Niedzieli Palmowej do Wielkiej Środy.

4. W przyszłą niedzielę po każdej Mszy św., młodzież gromadząca się przy naszym kościele prowadzić będzie akcję sprzedaży palm na niedzielę palmową. Dochód z ich sprzedaży zostanie przeznaczony na dofinansowanie rekolekcji majowych naszego duszpasterstwa. Zachęcamy do wsparcia tej inicjatywy.

5. Również w przyszłą niedzielę 6 kwietnia o godz. 14.00 zapraszamy do Sali Tercjarskiej na spotkanie z panią dr Gabrielą Masłowską, która udzieli fachowych wyjaśnień i wskazówek dotyczących przyszłych emerytur. Zmiany w systemie emerytalnym wymagają dokonania wyborów między Otwartymi Funduszami Emerytalnymi i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

6. Duszpasterstwo Służby Zdrowia Archidiecezji Lubelskiej zaprasza wszystkich Pracowników Służby Zdrowia, Farmaceutów i Diagnostów Laboratoryjnych do udziału w rekolekcjach wielkopostnych, które odbędą się od 14 do 16 marca o godz. 19.00 w kościele przy ul. Staszica. Tematem rekolekcji będzie: Strażnicy życia w sanktuarium cierpienia.

6. W pierwsze soboty miesiąca o godz. 18.00 w kościele św. Mikołaja na Wzgórzu Czwartek organizowane są nabożeństwa Bractwa Różańcowego w intencji dobrego wychowania młodego pokolenia.

7. Zwracamy się z serdeczną prośbą o składanie ofiar na kwiaty do Grobu Pańskiego. Dziękujemy za wszystkie ofiary złożone jako jałmużna wielkopostna. Przeznaczone są na cele charytatywne. Z wielką wdzięcznością składamy podziękowania za ofiary złożone na rzecz kościoła i klasztoru. Pamiętamy o Was w naszej codziennej modlitwie za dobrodziejów.

III Niedziela Wielkiego Postu – 23 marzec 2014 r.

1. Dzisiejsza III Niedziela Wielkiego Postu z racji dwudziestego trzeciego dnia miesiąca jest dniem modlitwy przez wstawiennictwo św. o. Pio. Wieczorna Msza św. o godz. 19.00 odprawiona będzie w intencjach składanych w ramach wotywy o św. Pio. Za złożone ofiary serdecznie dziękujemy.

2. Jutrzejszy dzień 24 marca obchodzony jest jako Narodowy Dzień Życia zaś we wtorek, 25 marca przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Dzień ten jest obchodzony jako Dzień Świętości Życia. Pamiętajmy o rodzicach, szczególnie o mamach w stanie błogosławionym, oczekujących narodzin dziecka. Zachę-camy do ogarnięcia modlitwą także małżeństwa oczekujące na po-częcie nowego życia oraz do włączenia się w dzieło duchowej adopcji dziecka nienarodzonego. Msze św. w naszym kościele w tym dniu odprawiane będą według porządku dnia powszedniego.

3. We wtorek, 25 marca zapraszamy również do udziału w nabożeństwie z modlitwa o uzdrowienia, które rozpoczniemy o godz. 18.00 wspólnie odmawianym różańcem. O godz. 19.00 będzie odprawiona Msza Św., po której, adorując Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie powierzać będziemy Bożemu Miłosierdziu nasze duchowe, moralne i fizyczne cierpienia.

4. W najbliższą środę zapraszamy ponownie na godz. 18.00 do wspólnej adoracji Krzyża. Nabożeństwo będzie mieć charakter zanoszenia błagalnych próśb do Chrystusa Ukrzyżowanego. Modlitewne prośby czytelnie napisane na kartkach można składać w zakrystii kościoła. Będą one odczytane w czasie nabożeństwa.

5. Oprócz środowych adoracji Krzyża, w ramach duchowej pracy wielkopostnej i przygotowania do kanonizacji bł. Jana Pawła II w naszym kościele:

– w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 18.15 odprawione zostanie nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym;

– w każdy piątek Wielkiego Postu będą dwa nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Pierwsze o godz. 18.00, drugie przygotowane przez młodzież o godz. 19.30;

– rekolekcje wielkopostne odbędą się od Niedzieli Palmowej do Wielkiej Środy.

6. Rok 2014 został ogłoszony Rokiem Rodziny. Papież Franciszek w październiku zwołuje Synod, którego tematem będzie rodzina. W dniach od 20 do 22 czerwca w Lublinie odbędzie się II Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin. Przyjedzie do naszego miasta ponad 1500 osób z całej Polski. Już teraz organizatorzy proszą o pomoc i szukają rodzin, które przyjęłyby do swych domów duże rodziny z Polski. Konkretnie chodzi o trzy noclegi i trzy śniadania dla rodzin, które liczą od 5 do 10 osób.

7. Bracia kapucyni z Orchówka organizują sześciodniową pielgrzymkę na kanonizację błogosławionych papieży – Jana Pawła II i Jana XXIII. Organizatorzy posiadają jeszcze kilka wol-nych miejsce i szukają chętnych do skorzystania z okazji. Trasa pielgrzymki wiedzie przez Lublin. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowe klasztoru w Orchówku. Zainteresowani mogą uzyskać informacje telefonicznie, dzwoniąc bezpośredni do klasztoru w Orchówku.

8. Caritas Polska, w tym Caritas Archidiecezji Lubelskiej solidarnie włącza się w pomoc Ukrainie. W ramach Jałmużny Wielkopostnej rozpoczyna akcję „RODZINA RODZINIE”. Zachęcamy

II Niedziela Wielkiego Postu – 16 marzec 2014 r.

1. Dzisiejsza II Niedziela Wielkiego Postu jest Dniem Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Po zakończeniu każdej Mszy św. bracia ponowicjusze stoją przy wyjściu z kościoła, trzymając puszki, do których można złożyć ofiarę na Dzieła Pomocy Ad Gentes. Z pomocy tej organizacji kościelnej korzystają również nasi kapucyńscy misjonarze poprzez realizację różnych projektów misyjnych. Za złożone ofiary serdecznie dziękujemy.

2. Liturgiczny okres Wielkiego Postu daje nam sposobność do zgłębiania misterium męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Czas ten pomaga w wydaniu godnych owoców pokuty i nawrócenia. Staje się dobrą okazją w duchowym przygotowaniu do kanonizacji bł. Jana Pawła II. W naszym kościele:

– w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 18.15 odprawione zostanie nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym;

– w każdy piątek Wielkiego Postu będą dwa nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Pierwsze o godz. 18.00, drugie przygotowane przez młodzież o godz. 19.30;

– w środy Wielkiego Postu o godz. 18.00 zapraszamy na liturgię adoracji Krzyża;

– rekolekcje wielkopostne odbędą się od Niedzieli Palmowej do Wielkiej Środy.

3. W najbliższą środę przypada Uroczystość św. Józefa – Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. W tym dniu Msze św. w naszym kościele odprawiane będą według porządku dnia powszedniego. U Ojców Karmelitów jest to uroczystość powiązana z odpustem.

4. W najbliższą środę zapraszamy ponownie na godz. 1800 do wspólnej adoracji Krzyża. Nabożeństwo będzie mieć charakter przebłagalny za zniewagi wyrządzone Krzyżowi Chrystusa, na którym dokonało się nasze odkupienie. Można składać w zakrystii kościoła modlitewne intencje wynagradzające i błagalne. Będą one odczytane w czasie nabożeństwa.

5. W najbliższy czwartek o godz. 18.00 Grupa Modlitwy im. ojca Pio spotka się w Sali pod klasztorem na wspólnej modlitwie i konferencji formacyjnej. Natomiast w najbliższą niedzielę o godz. 1900 odprawiona zostanie Msza św. w intencjach złożonych z prośbą o wstawiennictwo tego Świętego Kapucyna. Zapraszamy do udziału w tych spotkaniach.

6. Informujemy, że Biskupi dokonali wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w związku z zakończeniem drugiej kadencji dotychczasowego przewodniczącego, abp Józefa Michalika. Nowym przewodniczącym został wybrany abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, zaś jego zastępcą abp Marek Jędraszewski, metropolita łódzki. Biskupi wyrazili wdzięczność abp Józefowi Michalikowi za 10 lat przewodniczenia Konferencji Episkopatu.

7. Serdecznie dziękujemy za ofiary złożone jako jałmużna wielkopostna. Przeznaczone są na cele charytatywne. Z wielką wdzięcznością składamy podziękowania za ofiary złożone na rzecz kościoła i klasztoru. Pamiętamy o Was w naszej codziennej modlitwie za dobrodziejów.

I Niedziela Wielkiego Postu – 9 marzec 2014 r.

1. Katolickie Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów im. Jana Pawła II zaprasza po Mszy św., o godz. 13.00 do Sali tercjarskiej gdzie odbędzie się prelekcja pani poseł dr Gabrieli Masłowskiej na temat: Czy Polska jest w stanie sprostać wyzwaniom społecznym i gospodarczym.

2. Dzisiejsza niedziela jest ostatnim dniem rekolekcji ewangelizacyjnych w archikatedrze lubelskiej. Towarzyszy im peregrynacja krzyża. W ostatnich tygodniach została przygotowana kopia słynącego łaskami Krzyża Trybunalskiego. Umieszczone są w niej relikwie Krzyża Świętego będące od niedawna w posiadaniu archidiecezji lubelskiej. Ostatni dzień rekolekcji skupiony jest wokół wyboru Jezusa i nowego życia z Bogiem.

3. Liturgiczny okres Wielkiego Postu jest darem, który otrzymujemy od miłosiernego Boga, który ma na celu: przygotować nas do głębokiego przeżycia misterium męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa; wydania godnych owoców pokuty i nawrócenia; duchowego przygotowania do kanonizacji bł. Jana Pawła II. Pomocą w osiągnięciu zamierzonych celów są nabożeństwa wielkopostne. W naszym kościele:

– w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 18.15 odprawione zostanie nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym;

– w każdy piątek Wielkiego Postu będą dwa nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Pierwsze o godz. 18.00, drugie przygotowane przez młodzież o godz. 19.30;

– w środy Wielkiego Postu o godz. 18.00 zapraszamy na liturgię adoracji Krzyża;

– rekolekcje wielkopostne odbędą się od Niedzieli Palmowej do Wielkiej Środy.

4. W najbliższą środę o godz. 18.00 zapraszamy do wspólnej adoracji Krzyża. Nabożeństwo będzie mieć charakter dziękczynienia za Krzyż Chrystusa, na którym dokonało się nasze odkupienie. Można składać w zakrystii kościoła modlitewne intencje wdzięczności za Krzyż. Będą one odczytane w czasie nabożeństwa.

5. W czwartek 13 marca przypada pierwsza rocznica wyboru papieża Franciszka. Zachęcamy do modlitwy w jego intencji, prosząc o mądrość ewangeliczną w posłudze pasterskiej całemu Kościołowi.

6. Duszpasterstwo Służby Zdrowia Archidiecezji Lubelskiej zaprasza wszystkich Pracowników Służby Zdrowia, Farmaceutów i Diagnostów Laboratoryjnych do udziału w rekolekcjach wielkopostnych, które odbędą się od 14 do 16 marca o godz. 19.00 w kościele przy ul. Staszica. Tematem rekolekcji będzie: Strażnicy życia w sanktuarium cierpienia.

6. Istnieją trzy skuteczne środki dotarcia do Boga: modlitwa, post i jałmużna. Zasadniczo odpuszczenie grzechów odbywa się w Sakramencie Pokuty i Pojednania. Oprócz tego grzechy gładzi jałmużna. Zachęcamy do składania jałmużny wielkopostnej do skarbonek umieszczonych w kościele, czy bezpośrednio w zakrystii lub przy furcie klasztornej. Złożone ofiary będą przeznaczone na cele charytatywne.

7. Ojcowie Karmelici Bosi zapraszają do udziału w nowennie przed uroczystością św. Józefa. Początek nowenny 10 marca, zaś tematem przewodnim rozważań jest: „Święty Józef – Patron na nasze czasy”.

8. Istnieją trzy skuteczne środki dotarcia do Boga: modlitwa, post i jałmużna. Zachęcamy do składania jałmużny wielkopostnej do skarbonek umieszczonych w kościele, czy bezpośrednio w zakrystii lub przy furcie klasztornej. Złożone ofiary będą przeznaczone na cele charytatywne.

9. Serdecznie dziękujemy za ofiary złożone na rzecz kościoła i klasztoru. Pamiętamy o Was w naszej codziennej modlitwie za dobrodziejów.

VIII Niedziela zwykła – 2 marzec 2014 r.

1. Wspólnota modlitewna zaprasza do wzięcia udziału w Seminarium Odnowy w Duchu Świętym, które rozpocznie się we wtorek 4 marca o godz. 19.00 w sali duszpasterskiej obok kościoła. Obejmuje ono siedem cotygodniowych spotkań, które mają na celu odnowę i umocnienie duchowych fundamentów naszej wiary.

2. Piątego marca przypada Środa Popielcowa, która rozpoczyna okres Wielkiego Postu. W naszym kościele podczas każdej Mszy św. odbędzie się obrzęd posypywania głów popiołem. W tym dniu obowiązuje post ścisły, który możemy ofiarować w intencji pokoju w Republice Środkowej Afryki. Informujemy, że w tym kraju z narażeniem własnego życia pracują misjonarze z prowincji krakowskiej kapucynów i siostry z niehabitowego Zgromadzenia Sióstr Matki Dobrego Pasterza. Zgromadzenie założył bł. Honorat Koźmiński.

3. Liturgiczny okres Wielkiego Postu jest darem, który otrzymujemy od miłosiernego Boga. Staje się również zadaniem, które mamy wykonać. W tym roku pragniemy przeżyć ten czas, w celu: głębokiego przeżycia misterium męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa; wydania godnych owoców pokuty i nawrócenia; duchowego przygotowania do kanonizacji bł. Jana Pawła II. Pomocą w osiągnięciu zamierzonych celów są nabożeństwa wielkopostne. W naszym kościele:

– w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 18.15 odprawione zostanie nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym;

– w każdy piątek Wielkiego Postu będą dwa nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Pierwsze o godz. 18.00, drugie przygotowane przez młodzież o godz. 19.30;

– przez pięć śród Wielkiego Postu o godz. 18.00 przeprowadzona zostanie liturgia adoracji Krzyża;

– od Niedzieli Palmowej do Wielkiej Środy odbędą się rekolekcje wielkopostne.

W dniach od 5 do 9 marca zachęcamy do modlitwy o wyproszenie ducha pokuty dla nas samych i naszych najbliższych.

4. W tym tygodniu przypadają dni odnowy duchowej czyli I czwartek i I piątek miesiąca. Tradycyjnie w I czwartek miesiąca w czasie nabożeństwa o godz. 18.30 modlimy się o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

5. Katolickie Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów im. Jana Pawła II zaprasza w przyszłą niedzielę 9 marca na Mszę św., która odprawiona będzie w naszym kościele o godz. 13.00. Bezpośrednio po Mszy św. w Sali tercjarskiej odbędzie się prelekcja pani poseł dr Gabrieli Masłowskiej na temat: Czy Polska jest w stanie sprostać wyzwaniom społecznym i gospodarczym.

6. Istnieją trzy skuteczne środki dotarcia do Boga: modlitwa, post i jałmużna. Zasadniczo odpuszczenie grzechów odbywa się w Sakramencie Pokuty i Pojednania. Oprócz tego grzechy gładzi jałmużna. Zachęcamy do składania jałmużny wielkopostnej do skarbonek umieszczonych w kościele, czy bezpośrednio w zakrystii lub przy furcie klasztornej. Złożone ofiary będą przeznaczone na cele charytatywne.

Przypominamy również, że są cztery główne rodzaje ograniczenia w przyjmowaniu pokarmów ze względów religijnych:

Post ścisły – obowiązuje w Środę Popielcową oraz w Wielki Piątek. Polega na powstrzymaniu się od spożywania mięsa i ograniczeniu się do jednego posiłku do syta i dwóch niepełnych. Obejmuje wiernych w wieku od 18 do 60 roku życia.

Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych – polega na powstrzymaniu się od spożycia pokarmów mięsnych w każdy piątek roku liturgicznego, z wyjątkiem uroczystości, czyli dni liturgicznych najwyższej rangi. Wstrzemięźliwość obowiązuje wszystkich powyżej 14 roku życia do końca życia.

Z przestrzegania postu i wstrzemięźliwości zwolnione są osoby chore oraz te, które nie mają możliwości wyboru pokarmu. Wyjątek ten nie dotyczy postu ilościowego w Środę Popielcową i Wielki Piątek. W szczególnych przypadkach, dyspensy od zachowania postu może udzielić proboszcz, nakładając wówczas formę zadośćuczynienia do wypełnienia, np. jałmużnę albo modlitwę w intencjach Kościoła.

Post Eucharystyczny – powstrzymanie się od spożycia pokarmów na jedną godzinę przed przyjęciem Komunii św. Obowiązuje wszystkich przystępujących do Komunii św., z wyjątkiem chorych i ich opiekunów oraz kapłanów, którzy celebrują lub koncelebrują Mszę po raz kolejny w danym dniu.

Suche dni – czyli dobrowolnie podejmowane przez wiernych postanowienia odmawiania sobie określonych przyjemności, czy też pewnych rodzajów jedzenia albo ograniczania jego ilości.

VII Niedziela zwykła – 23 luty 2014 r.

1. Zapraszamy wszystkich czcicieli św. Ojca Pio, do duchowego przeżycia dzisiejszego wieczoru poświęconego jego pamięci i wspomnieniu. O godz. 18.00 odbędzie się nabożeństwo połączone z niedzielnymi nieszporami. Zachęcamy do włączenia się w działalność Grupy Modlitwy św. Ojca Pio. W każdy poniedziałek o godz. 18.00 odbywają się otwarte spotkania modlitewne połączone z rozważaniem Słowa Bożego. W trzeci czwartek miesiąca również o godz. 18.00 odbywają się spotkania formacyjne połączone z modlitwą różańcową i brewiarzową. W każdy dwudziesty trzeci dzień miesiąca gromadzimy się o godz. 18.00 w kościele na nabożeństwie, po którym o godz. 19.00 odprawiana jest Msza św. wotywna o św. Pio. Oprócz tego grupa prowadzi szereg innych spotkań o charakterze modlitewno-apostolsko-charytatywnym. Istnieje również dziecięca Grupa Modlitwy o. Pio, dla której inspiracją są słowa świętego Stygmatyka: „dzieci ocalą świat”. Spotkania odbywają się w każdą pierwszą i trzecią sobotę miesiąca o godz. 9.30.

2. W najbliższy wtorek wspólnota Odnowy w Duchu Świętym zaprasza na wspólną modlitwę w intencji uzdrowienia. Spotkanie rozpocznie się o godz. 18.00 modlitwą różańcową. O godz. 19.00 zostanie odprawiona Msza Święta, po której nastąpi adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie i wypraszanie Bożego Miłosierdzia. Informujemy, że Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym – Miłosierdzie Boże – regularnie spotyka się we wtorki o godz. 19.00. Spotkanie obejmuję wspólną modlitwę, katechezę w ramach formacji, dzielenie się Słowem Bożym i świadectwo. Spotkania mają charakter otwarty. W każdy ostatni wtorek miesiąca w kościele o godz. 18.00 grupa organizuje Nabożeństwo Uzdrowienia. W środy grupa prowadzi specjalistyczną diakonię formacyjną w kierunku duchowości Rodziny Serca Miłości Ukrzyżowanej. We czwartki schola od godz. 18.00 prowadzi warsztaty muzyczne, natomiast w piątki o godz. 18.00 diakonia modlitwy różańcowej rozpoczyna modlitwę w intencji ochrony życia. Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym jest wiekowo zróżnicowana. Zapraszamy do włączenia się w jej działalność. Jest w niej miejsce dla młodzieży, małżeństw i osób starszych.

3. Oprócz wymienionych grup przy naszym kościele istnieje najstarsza wspólnota osób świeckich czyli Franciszkański Zakon Świeckich. Wspólnota posiada solidny program franciszkańskiej formacji duchowej i apostolskiej.

4. Mamy również bogatą ofertę formacyjną tylko dla ludzi młodych:

– Młodzieżowy Zespół Muzyczny ELEOS modli się i uwielbia Pana przez śpiew posługując w czasie niedzielnej Mszy św. o godz. 19.00. Oprócz cotygodniowych prób, zespół spotyka się na comiesięcznym czuwaniu modlitewnym w każdy trzeci piątek miesiąca po Mszy św. wieczornej.

– Kapucyńskie Duszpasterstwo Młodzieży „FRANEK” tworzą osoby młode pragnące przeżyć swoją młodość i życie razem z Jezusem Chrystusem w duchu św. Franciszka. Przez doświadczenie słuchania Słowa Bożego, wspólną modlitwę i katechezę młodzież odkrywa plan Boży względem swego życia i obecność Jezusa Chrystusa we własnej codzienności. Młodzież spotyka we czwartki o godz. 18.00 w sali pod klasztorem (wejście przez „furtę klasztorną”).

– Liturgiczna Służba Ołtarza spotyka się w dwóch grupach. Młodsza (Ministranci) w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca o 9.00 w sali pod klasztorem, zaś starsza (Lektorzy) w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca o 18.00 w sali pod klasztorem.

5. Wydarzenia na Ukrainie, których jesteśmy świadkami, są dla nas wezwaniem do modlitewnej solidarności w intencji pokojowego rozwiązania tego dramatycznego konfliktu. Konferencja Episkopatu Polski zwraca się z prośbą do wszystkich wiernych Kościoła Katolickiego w Polsce, aby najbliższy piątek 28 lutego br., stał się dniem modlitwy i postu w intencji Ukrainy. Bardzo ważne są nasze gesty solidarności i wsparcie dla narodu ukraińskiego w tym szczególnie trudnym dla niego czasie.

6. Odpowiadając na apel biskupów nasza kapucyńska wspólnota zaprasza w najbliższy piątek o godz. 18.00 na wspólne nabożeństwo z modlitwą o pokój na Ukrainie. Pamięcią modlitewną obejmujemy wszystkie ofiary bratobójczego konfliktu, a rodzinom poległych wyrażamy słowa serdecznego współczucia.

7. W kościołach archidiecezji lubelskiej w dzisiejszą niedzielę prowadzona jest zbiórka ofiar do puszek na rzecz pomocy wszystkim poszkodowanym w tragicznych wydarzeniach na Ukrainie. Przy wyjściu z kościoła bracia ponowicjusze stoją z puszką, do której można złożyć ofiarę przeznaczoną na ten cel.

8. Szczere dziękujemy za składane ofiary na rzecz naszego kościoła i klasztoru. Za Waszą dobroć odwzajemniamy się naszą codzienną modlitwą.

VI Niedziela zwykła – 16 luty 2014 r.

1. W najbliższą niedzielę 23 lutego zapraszamy wszystkich czcicieli św. Ojca Pio, do duchowego przeżycia dnia poświęconego jego pamięci i wspomnieniu. O godz. 1800 odbędzie się nabożeństwo połączone z modlitwą różańcową i niedzielnymi nieszporami. Intencje z podziękowaniami i prośbami za wstawiennictwo św. o. Pio można składać w zakrystii. Uroczysta Msza św. odprawiona zostanie o godz. 19.00.

2. Przy okazji wyjaśniamy i informujemy, że intencje składane w czasie popularnych nabożeństw za wstawiennictwem Matki Bożej Nieustającej Pomocy, św. Antoniego z Padwy, św. o. Pio, powinny zawierać podziękowania i prośby dotyczące spraw osób żyjących i za osoby żyjące. W czasie tych nabożeństw nie modlimy się za zmarłych. Za osoby zmarłe zamawiamy Msze św. Za jedną osobę zmarłą można zamówić Mszę św. gregoriańską. Oprócz tego osoby zmarłe polecamy w modlitwie podczas czytania kartek wypominkowych miesięcznych i rocznych. Wypełniając odpowiednie warunki możemy uzyskać odpust zupełny, który ofiarujemy za jedną osobę zmarłą. Zachęcamy do nawiedzania grobów i modlitwy prywatnej za zmarłych. Istnieje również Apostolskie Dzieło Pomocy dla Czyśćca. Członkowie tego dzieła w łączności z bezhabitowym Zgromadzeniem Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych modlą się za zmarłych poddanych oczyszczeniu. Powołaniem założonego w 1889 r. przez bł. o. Honorata Koźmińskiego przy współudziale Wandy Olędzkiej zgromadzenia jest m.in. modlitwa się za zmarłych. Apostolskie Dzieło stanowi oddolną inicjatywę wiernych, którzy pragną pomagać duchowo zmarłym. Do Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca należy ok. 13 tys. osób. W Polsce jest 10 tys. członków. Dzieło posiada swoich apostołów również w archidiecezji lubelskiej.

3. Zachęcamy do nabycia w zakrystii i czytania prasy katolickiej. W ostatnim numerze tygodników: „Niedziela” i „Gość niedzielny” znajdują się obszerna relacja z wizyty polskich biskupów „Ad limina Apostolorum”. Warto zapoznać się z treścią przemówień papieża Franciszka skierowanych do Kościoła w Polsce.

4. Szczere podziękowania składamy za ofiary przeznaczone na remont kościoła i klasztoru. Sami widzicie, że nasz kościół zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz wymaga solidnych prac remontowych. W naszych codziennych modlitwach prosimy, aby dobry Bóg hojnie Wam błogosławił.