IV Niedziela Wielkiego Postu – 30 marzec 2014 r.

1. W najbliższą środę zapraszamy ponownie na godz. 18.00 do wspólnej adoracji Krzyża. Nabożeństwo będzie mieć charakter uwielbienia Ukrzyżowanego Pana. Modlitewne wezwania czytelnie napisane na kartkach można składać w zakrystii kościoła. Będą one odczytane w czasie nabożeństwa.

2. W tym tygodniu przypadają dni odnowy duchowej. Pierwszy czwartek miesiąca jest dniem dziękczynienia za dar Eucharystii i kapłaństwa. Zapraszamy w tym dniu na nabożeństwo o godz. 18.30. Modlić się będziemy o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Pierwszy piątek miesiąca ma charakter wynagradzania Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy nasze i całego świata. Pierwsza sobota miesiąca jest wołaniem do Niepokalanego Serca Maryi o pokój, nawrócenie i zmianę obyczajów.

3. Oprócz środowych adoracji Krzyża, w ramach duchowej pracy wielkopostnej i przygotowania do kanonizacji bł. Jana Pawła II w naszym kościele:

– w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 18.15 odprawione zostanie nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym;

– w każdy piątek Wielkiego Postu będą dwa nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Pierwsze o godz. 18.00, drugie przygotowane przez młodzież o godz. 19.30;

– w środy Wielkiego Postu o godz. 18.00 zapraszamy na liturgię adoracji Krzyża;

– rekolekcje wielkopostne odbędą się od Niedzieli Palmowej do Wielkiej Środy.

4. W przyszłą niedzielę po każdej Mszy św., młodzież gromadząca się przy naszym kościele prowadzić będzie akcję sprzedaży palm na niedzielę palmową. Dochód z ich sprzedaży zostanie przeznaczony na dofinansowanie rekolekcji majowych naszego duszpasterstwa. Zachęcamy do wsparcia tej inicjatywy.

5. Również w przyszłą niedzielę 6 kwietnia o godz. 14.00 zapraszamy do Sali Tercjarskiej na spotkanie z panią dr Gabrielą Masłowską, która udzieli fachowych wyjaśnień i wskazówek dotyczących przyszłych emerytur. Zmiany w systemie emerytalnym wymagają dokonania wyborów między Otwartymi Funduszami Emerytalnymi i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

6. Duszpasterstwo Służby Zdrowia Archidiecezji Lubelskiej zaprasza wszystkich Pracowników Służby Zdrowia, Farmaceutów i Diagnostów Laboratoryjnych do udziału w rekolekcjach wielkopostnych, które odbędą się od 14 do 16 marca o godz. 19.00 w kościele przy ul. Staszica. Tematem rekolekcji będzie: Strażnicy życia w sanktuarium cierpienia.

6. W pierwsze soboty miesiąca o godz. 18.00 w kościele św. Mikołaja na Wzgórzu Czwartek organizowane są nabożeństwa Bractwa Różańcowego w intencji dobrego wychowania młodego pokolenia.

7. Zwracamy się z serdeczną prośbą o składanie ofiar na kwiaty do Grobu Pańskiego. Dziękujemy za wszystkie ofiary złożone jako jałmużna wielkopostna. Przeznaczone są na cele charytatywne. Z wielką wdzięcznością składamy podziękowania za ofiary złożone na rzecz kościoła i klasztoru. Pamiętamy o Was w naszej codziennej modlitwie za dobrodziejów.

III Niedziela Wielkiego Postu – 23 marzec 2014 r.

1. Dzisiejsza III Niedziela Wielkiego Postu z racji dwudziestego trzeciego dnia miesiąca jest dniem modlitwy przez wstawiennictwo św. o. Pio. Wieczorna Msza św. o godz. 19.00 odprawiona będzie w intencjach składanych w ramach wotywy o św. Pio. Za złożone ofiary serdecznie dziękujemy.

2. Jutrzejszy dzień 24 marca obchodzony jest jako Narodowy Dzień Życia zaś we wtorek, 25 marca przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Dzień ten jest obchodzony jako Dzień Świętości Życia. Pamiętajmy o rodzicach, szczególnie o mamach w stanie błogosławionym, oczekujących narodzin dziecka. Zachę-camy do ogarnięcia modlitwą także małżeństwa oczekujące na po-częcie nowego życia oraz do włączenia się w dzieło duchowej adopcji dziecka nienarodzonego. Msze św. w naszym kościele w tym dniu odprawiane będą według porządku dnia powszedniego.

3. We wtorek, 25 marca zapraszamy również do udziału w nabożeństwie z modlitwa o uzdrowienia, które rozpoczniemy o godz. 18.00 wspólnie odmawianym różańcem. O godz. 19.00 będzie odprawiona Msza Św., po której, adorując Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie powierzać będziemy Bożemu Miłosierdziu nasze duchowe, moralne i fizyczne cierpienia.

4. W najbliższą środę zapraszamy ponownie na godz. 18.00 do wspólnej adoracji Krzyża. Nabożeństwo będzie mieć charakter zanoszenia błagalnych próśb do Chrystusa Ukrzyżowanego. Modlitewne prośby czytelnie napisane na kartkach można składać w zakrystii kościoła. Będą one odczytane w czasie nabożeństwa.

5. Oprócz środowych adoracji Krzyża, w ramach duchowej pracy wielkopostnej i przygotowania do kanonizacji bł. Jana Pawła II w naszym kościele:

– w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 18.15 odprawione zostanie nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym;

– w każdy piątek Wielkiego Postu będą dwa nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Pierwsze o godz. 18.00, drugie przygotowane przez młodzież o godz. 19.30;

– rekolekcje wielkopostne odbędą się od Niedzieli Palmowej do Wielkiej Środy.

6. Rok 2014 został ogłoszony Rokiem Rodziny. Papież Franciszek w październiku zwołuje Synod, którego tematem będzie rodzina. W dniach od 20 do 22 czerwca w Lublinie odbędzie się II Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin. Przyjedzie do naszego miasta ponad 1500 osób z całej Polski. Już teraz organizatorzy proszą o pomoc i szukają rodzin, które przyjęłyby do swych domów duże rodziny z Polski. Konkretnie chodzi o trzy noclegi i trzy śniadania dla rodzin, które liczą od 5 do 10 osób.

7. Bracia kapucyni z Orchówka organizują sześciodniową pielgrzymkę na kanonizację błogosławionych papieży – Jana Pawła II i Jana XXIII. Organizatorzy posiadają jeszcze kilka wol-nych miejsce i szukają chętnych do skorzystania z okazji. Trasa pielgrzymki wiedzie przez Lublin. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowe klasztoru w Orchówku. Zainteresowani mogą uzyskać informacje telefonicznie, dzwoniąc bezpośredni do klasztoru w Orchówku.

8. Caritas Polska, w tym Caritas Archidiecezji Lubelskiej solidarnie włącza się w pomoc Ukrainie. W ramach Jałmużny Wielkopostnej rozpoczyna akcję „RODZINA RODZINIE”. Zachęcamy

II Niedziela Wielkiego Postu – 16 marzec 2014 r.

1. Dzisiejsza II Niedziela Wielkiego Postu jest Dniem Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Po zakończeniu każdej Mszy św. bracia ponowicjusze stoją przy wyjściu z kościoła, trzymając puszki, do których można złożyć ofiarę na Dzieła Pomocy Ad Gentes. Z pomocy tej organizacji kościelnej korzystają również nasi kapucyńscy misjonarze poprzez realizację różnych projektów misyjnych. Za złożone ofiary serdecznie dziękujemy.

2. Liturgiczny okres Wielkiego Postu daje nam sposobność do zgłębiania misterium męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Czas ten pomaga w wydaniu godnych owoców pokuty i nawrócenia. Staje się dobrą okazją w duchowym przygotowaniu do kanonizacji bł. Jana Pawła II. W naszym kościele:

– w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 18.15 odprawione zostanie nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym;

– w każdy piątek Wielkiego Postu będą dwa nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Pierwsze o godz. 18.00, drugie przygotowane przez młodzież o godz. 19.30;

– w środy Wielkiego Postu o godz. 18.00 zapraszamy na liturgię adoracji Krzyża;

– rekolekcje wielkopostne odbędą się od Niedzieli Palmowej do Wielkiej Środy.

3. W najbliższą środę przypada Uroczystość św. Józefa – Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. W tym dniu Msze św. w naszym kościele odprawiane będą według porządku dnia powszedniego. U Ojców Karmelitów jest to uroczystość powiązana z odpustem.

4. W najbliższą środę zapraszamy ponownie na godz. 1800 do wspólnej adoracji Krzyża. Nabożeństwo będzie mieć charakter przebłagalny za zniewagi wyrządzone Krzyżowi Chrystusa, na którym dokonało się nasze odkupienie. Można składać w zakrystii kościoła modlitewne intencje wynagradzające i błagalne. Będą one odczytane w czasie nabożeństwa.

5. W najbliższy czwartek o godz. 18.00 Grupa Modlitwy im. ojca Pio spotka się w Sali pod klasztorem na wspólnej modlitwie i konferencji formacyjnej. Natomiast w najbliższą niedzielę o godz. 1900 odprawiona zostanie Msza św. w intencjach złożonych z prośbą o wstawiennictwo tego Świętego Kapucyna. Zapraszamy do udziału w tych spotkaniach.

6. Informujemy, że Biskupi dokonali wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w związku z zakończeniem drugiej kadencji dotychczasowego przewodniczącego, abp Józefa Michalika. Nowym przewodniczącym został wybrany abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, zaś jego zastępcą abp Marek Jędraszewski, metropolita łódzki. Biskupi wyrazili wdzięczność abp Józefowi Michalikowi za 10 lat przewodniczenia Konferencji Episkopatu.

7. Serdecznie dziękujemy za ofiary złożone jako jałmużna wielkopostna. Przeznaczone są na cele charytatywne. Z wielką wdzięcznością składamy podziękowania za ofiary złożone na rzecz kościoła i klasztoru. Pamiętamy o Was w naszej codziennej modlitwie za dobrodziejów.

I Niedziela Wielkiego Postu – 9 marzec 2014 r.

1. Katolickie Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów im. Jana Pawła II zaprasza po Mszy św., o godz. 13.00 do Sali tercjarskiej gdzie odbędzie się prelekcja pani poseł dr Gabrieli Masłowskiej na temat: Czy Polska jest w stanie sprostać wyzwaniom społecznym i gospodarczym.

2. Dzisiejsza niedziela jest ostatnim dniem rekolekcji ewangelizacyjnych w archikatedrze lubelskiej. Towarzyszy im peregrynacja krzyża. W ostatnich tygodniach została przygotowana kopia słynącego łaskami Krzyża Trybunalskiego. Umieszczone są w niej relikwie Krzyża Świętego będące od niedawna w posiadaniu archidiecezji lubelskiej. Ostatni dzień rekolekcji skupiony jest wokół wyboru Jezusa i nowego życia z Bogiem.

3. Liturgiczny okres Wielkiego Postu jest darem, który otrzymujemy od miłosiernego Boga, który ma na celu: przygotować nas do głębokiego przeżycia misterium męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa; wydania godnych owoców pokuty i nawrócenia; duchowego przygotowania do kanonizacji bł. Jana Pawła II. Pomocą w osiągnięciu zamierzonych celów są nabożeństwa wielkopostne. W naszym kościele:

– w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 18.15 odprawione zostanie nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym;

– w każdy piątek Wielkiego Postu będą dwa nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Pierwsze o godz. 18.00, drugie przygotowane przez młodzież o godz. 19.30;

– w środy Wielkiego Postu o godz. 18.00 zapraszamy na liturgię adoracji Krzyża;

– rekolekcje wielkopostne odbędą się od Niedzieli Palmowej do Wielkiej Środy.

4. W najbliższą środę o godz. 18.00 zapraszamy do wspólnej adoracji Krzyża. Nabożeństwo będzie mieć charakter dziękczynienia za Krzyż Chrystusa, na którym dokonało się nasze odkupienie. Można składać w zakrystii kościoła modlitewne intencje wdzięczności za Krzyż. Będą one odczytane w czasie nabożeństwa.

5. W czwartek 13 marca przypada pierwsza rocznica wyboru papieża Franciszka. Zachęcamy do modlitwy w jego intencji, prosząc o mądrość ewangeliczną w posłudze pasterskiej całemu Kościołowi.

6. Duszpasterstwo Służby Zdrowia Archidiecezji Lubelskiej zaprasza wszystkich Pracowników Służby Zdrowia, Farmaceutów i Diagnostów Laboratoryjnych do udziału w rekolekcjach wielkopostnych, które odbędą się od 14 do 16 marca o godz. 19.00 w kościele przy ul. Staszica. Tematem rekolekcji będzie: Strażnicy życia w sanktuarium cierpienia.

6. Istnieją trzy skuteczne środki dotarcia do Boga: modlitwa, post i jałmużna. Zasadniczo odpuszczenie grzechów odbywa się w Sakramencie Pokuty i Pojednania. Oprócz tego grzechy gładzi jałmużna. Zachęcamy do składania jałmużny wielkopostnej do skarbonek umieszczonych w kościele, czy bezpośrednio w zakrystii lub przy furcie klasztornej. Złożone ofiary będą przeznaczone na cele charytatywne.

7. Ojcowie Karmelici Bosi zapraszają do udziału w nowennie przed uroczystością św. Józefa. Początek nowenny 10 marca, zaś tematem przewodnim rozważań jest: „Święty Józef – Patron na nasze czasy”.

8. Istnieją trzy skuteczne środki dotarcia do Boga: modlitwa, post i jałmużna. Zachęcamy do składania jałmużny wielkopostnej do skarbonek umieszczonych w kościele, czy bezpośrednio w zakrystii lub przy furcie klasztornej. Złożone ofiary będą przeznaczone na cele charytatywne.

9. Serdecznie dziękujemy za ofiary złożone na rzecz kościoła i klasztoru. Pamiętamy o Was w naszej codziennej modlitwie za dobrodziejów.

VIII Niedziela zwykła – 2 marzec 2014 r.

1. Wspólnota modlitewna zaprasza do wzięcia udziału w Seminarium Odnowy w Duchu Świętym, które rozpocznie się we wtorek 4 marca o godz. 19.00 w sali duszpasterskiej obok kościoła. Obejmuje ono siedem cotygodniowych spotkań, które mają na celu odnowę i umocnienie duchowych fundamentów naszej wiary.

2. Piątego marca przypada Środa Popielcowa, która rozpoczyna okres Wielkiego Postu. W naszym kościele podczas każdej Mszy św. odbędzie się obrzęd posypywania głów popiołem. W tym dniu obowiązuje post ścisły, który możemy ofiarować w intencji pokoju w Republice Środkowej Afryki. Informujemy, że w tym kraju z narażeniem własnego życia pracują misjonarze z prowincji krakowskiej kapucynów i siostry z niehabitowego Zgromadzenia Sióstr Matki Dobrego Pasterza. Zgromadzenie założył bł. Honorat Koźmiński.

3. Liturgiczny okres Wielkiego Postu jest darem, który otrzymujemy od miłosiernego Boga. Staje się również zadaniem, które mamy wykonać. W tym roku pragniemy przeżyć ten czas, w celu: głębokiego przeżycia misterium męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa; wydania godnych owoców pokuty i nawrócenia; duchowego przygotowania do kanonizacji bł. Jana Pawła II. Pomocą w osiągnięciu zamierzonych celów są nabożeństwa wielkopostne. W naszym kościele:

– w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 18.15 odprawione zostanie nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym;

– w każdy piątek Wielkiego Postu będą dwa nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Pierwsze o godz. 18.00, drugie przygotowane przez młodzież o godz. 19.30;

– przez pięć śród Wielkiego Postu o godz. 18.00 przeprowadzona zostanie liturgia adoracji Krzyża;

– od Niedzieli Palmowej do Wielkiej Środy odbędą się rekolekcje wielkopostne.

W dniach od 5 do 9 marca zachęcamy do modlitwy o wyproszenie ducha pokuty dla nas samych i naszych najbliższych.

4. W tym tygodniu przypadają dni odnowy duchowej czyli I czwartek i I piątek miesiąca. Tradycyjnie w I czwartek miesiąca w czasie nabożeństwa o godz. 18.30 modlimy się o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

5. Katolickie Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów im. Jana Pawła II zaprasza w przyszłą niedzielę 9 marca na Mszę św., która odprawiona będzie w naszym kościele o godz. 13.00. Bezpośrednio po Mszy św. w Sali tercjarskiej odbędzie się prelekcja pani poseł dr Gabrieli Masłowskiej na temat: Czy Polska jest w stanie sprostać wyzwaniom społecznym i gospodarczym.

6. Istnieją trzy skuteczne środki dotarcia do Boga: modlitwa, post i jałmużna. Zasadniczo odpuszczenie grzechów odbywa się w Sakramencie Pokuty i Pojednania. Oprócz tego grzechy gładzi jałmużna. Zachęcamy do składania jałmużny wielkopostnej do skarbonek umieszczonych w kościele, czy bezpośrednio w zakrystii lub przy furcie klasztornej. Złożone ofiary będą przeznaczone na cele charytatywne.

Przypominamy również, że są cztery główne rodzaje ograniczenia w przyjmowaniu pokarmów ze względów religijnych:

Post ścisły – obowiązuje w Środę Popielcową oraz w Wielki Piątek. Polega na powstrzymaniu się od spożywania mięsa i ograniczeniu się do jednego posiłku do syta i dwóch niepełnych. Obejmuje wiernych w wieku od 18 do 60 roku życia.

Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych – polega na powstrzymaniu się od spożycia pokarmów mięsnych w każdy piątek roku liturgicznego, z wyjątkiem uroczystości, czyli dni liturgicznych najwyższej rangi. Wstrzemięźliwość obowiązuje wszystkich powyżej 14 roku życia do końca życia.

Z przestrzegania postu i wstrzemięźliwości zwolnione są osoby chore oraz te, które nie mają możliwości wyboru pokarmu. Wyjątek ten nie dotyczy postu ilościowego w Środę Popielcową i Wielki Piątek. W szczególnych przypadkach, dyspensy od zachowania postu może udzielić proboszcz, nakładając wówczas formę zadośćuczynienia do wypełnienia, np. jałmużnę albo modlitwę w intencjach Kościoła.

Post Eucharystyczny – powstrzymanie się od spożycia pokarmów na jedną godzinę przed przyjęciem Komunii św. Obowiązuje wszystkich przystępujących do Komunii św., z wyjątkiem chorych i ich opiekunów oraz kapłanów, którzy celebrują lub koncelebrują Mszę po raz kolejny w danym dniu.

Suche dni – czyli dobrowolnie podejmowane przez wiernych postanowienia odmawiania sobie określonych przyjemności, czy też pewnych rodzajów jedzenia albo ograniczania jego ilości.

VII Niedziela zwykła – 23 luty 2014 r.

1. Zapraszamy wszystkich czcicieli św. Ojca Pio, do duchowego przeżycia dzisiejszego wieczoru poświęconego jego pamięci i wspomnieniu. O godz. 18.00 odbędzie się nabożeństwo połączone z niedzielnymi nieszporami. Zachęcamy do włączenia się w działalność Grupy Modlitwy św. Ojca Pio. W każdy poniedziałek o godz. 18.00 odbywają się otwarte spotkania modlitewne połączone z rozważaniem Słowa Bożego. W trzeci czwartek miesiąca również o godz. 18.00 odbywają się spotkania formacyjne połączone z modlitwą różańcową i brewiarzową. W każdy dwudziesty trzeci dzień miesiąca gromadzimy się o godz. 18.00 w kościele na nabożeństwie, po którym o godz. 19.00 odprawiana jest Msza św. wotywna o św. Pio. Oprócz tego grupa prowadzi szereg innych spotkań o charakterze modlitewno-apostolsko-charytatywnym. Istnieje również dziecięca Grupa Modlitwy o. Pio, dla której inspiracją są słowa świętego Stygmatyka: „dzieci ocalą świat”. Spotkania odbywają się w każdą pierwszą i trzecią sobotę miesiąca o godz. 9.30.

2. W najbliższy wtorek wspólnota Odnowy w Duchu Świętym zaprasza na wspólną modlitwę w intencji uzdrowienia. Spotkanie rozpocznie się o godz. 18.00 modlitwą różańcową. O godz. 19.00 zostanie odprawiona Msza Święta, po której nastąpi adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie i wypraszanie Bożego Miłosierdzia. Informujemy, że Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym – Miłosierdzie Boże – regularnie spotyka się we wtorki o godz. 19.00. Spotkanie obejmuję wspólną modlitwę, katechezę w ramach formacji, dzielenie się Słowem Bożym i świadectwo. Spotkania mają charakter otwarty. W każdy ostatni wtorek miesiąca w kościele o godz. 18.00 grupa organizuje Nabożeństwo Uzdrowienia. W środy grupa prowadzi specjalistyczną diakonię formacyjną w kierunku duchowości Rodziny Serca Miłości Ukrzyżowanej. We czwartki schola od godz. 18.00 prowadzi warsztaty muzyczne, natomiast w piątki o godz. 18.00 diakonia modlitwy różańcowej rozpoczyna modlitwę w intencji ochrony życia. Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym jest wiekowo zróżnicowana. Zapraszamy do włączenia się w jej działalność. Jest w niej miejsce dla młodzieży, małżeństw i osób starszych.

3. Oprócz wymienionych grup przy naszym kościele istnieje najstarsza wspólnota osób świeckich czyli Franciszkański Zakon Świeckich. Wspólnota posiada solidny program franciszkańskiej formacji duchowej i apostolskiej.

4. Mamy również bogatą ofertę formacyjną tylko dla ludzi młodych:

– Młodzieżowy Zespół Muzyczny ELEOS modli się i uwielbia Pana przez śpiew posługując w czasie niedzielnej Mszy św. o godz. 19.00. Oprócz cotygodniowych prób, zespół spotyka się na comiesięcznym czuwaniu modlitewnym w każdy trzeci piątek miesiąca po Mszy św. wieczornej.

– Kapucyńskie Duszpasterstwo Młodzieży „FRANEK” tworzą osoby młode pragnące przeżyć swoją młodość i życie razem z Jezusem Chrystusem w duchu św. Franciszka. Przez doświadczenie słuchania Słowa Bożego, wspólną modlitwę i katechezę młodzież odkrywa plan Boży względem swego życia i obecność Jezusa Chrystusa we własnej codzienności. Młodzież spotyka we czwartki o godz. 18.00 w sali pod klasztorem (wejście przez „furtę klasztorną”).

– Liturgiczna Służba Ołtarza spotyka się w dwóch grupach. Młodsza (Ministranci) w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca o 9.00 w sali pod klasztorem, zaś starsza (Lektorzy) w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca o 18.00 w sali pod klasztorem.

5. Wydarzenia na Ukrainie, których jesteśmy świadkami, są dla nas wezwaniem do modlitewnej solidarności w intencji pokojowego rozwiązania tego dramatycznego konfliktu. Konferencja Episkopatu Polski zwraca się z prośbą do wszystkich wiernych Kościoła Katolickiego w Polsce, aby najbliższy piątek 28 lutego br., stał się dniem modlitwy i postu w intencji Ukrainy. Bardzo ważne są nasze gesty solidarności i wsparcie dla narodu ukraińskiego w tym szczególnie trudnym dla niego czasie.

6. Odpowiadając na apel biskupów nasza kapucyńska wspólnota zaprasza w najbliższy piątek o godz. 18.00 na wspólne nabożeństwo z modlitwą o pokój na Ukrainie. Pamięcią modlitewną obejmujemy wszystkie ofiary bratobójczego konfliktu, a rodzinom poległych wyrażamy słowa serdecznego współczucia.

7. W kościołach archidiecezji lubelskiej w dzisiejszą niedzielę prowadzona jest zbiórka ofiar do puszek na rzecz pomocy wszystkim poszkodowanym w tragicznych wydarzeniach na Ukrainie. Przy wyjściu z kościoła bracia ponowicjusze stoją z puszką, do której można złożyć ofiarę przeznaczoną na ten cel.

8. Szczere dziękujemy za składane ofiary na rzecz naszego kościoła i klasztoru. Za Waszą dobroć odwzajemniamy się naszą codzienną modlitwą.

VI Niedziela zwykła – 16 luty 2014 r.

1. W najbliższą niedzielę 23 lutego zapraszamy wszystkich czcicieli św. Ojca Pio, do duchowego przeżycia dnia poświęconego jego pamięci i wspomnieniu. O godz. 1800 odbędzie się nabożeństwo połączone z modlitwą różańcową i niedzielnymi nieszporami. Intencje z podziękowaniami i prośbami za wstawiennictwo św. o. Pio można składać w zakrystii. Uroczysta Msza św. odprawiona zostanie o godz. 19.00.

2. Przy okazji wyjaśniamy i informujemy, że intencje składane w czasie popularnych nabożeństw za wstawiennictwem Matki Bożej Nieustającej Pomocy, św. Antoniego z Padwy, św. o. Pio, powinny zawierać podziękowania i prośby dotyczące spraw osób żyjących i za osoby żyjące. W czasie tych nabożeństw nie modlimy się za zmarłych. Za osoby zmarłe zamawiamy Msze św. Za jedną osobę zmarłą można zamówić Mszę św. gregoriańską. Oprócz tego osoby zmarłe polecamy w modlitwie podczas czytania kartek wypominkowych miesięcznych i rocznych. Wypełniając odpowiednie warunki możemy uzyskać odpust zupełny, który ofiarujemy za jedną osobę zmarłą. Zachęcamy do nawiedzania grobów i modlitwy prywatnej za zmarłych. Istnieje również Apostolskie Dzieło Pomocy dla Czyśćca. Członkowie tego dzieła w łączności z bezhabitowym Zgromadzeniem Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych modlą się za zmarłych poddanych oczyszczeniu. Powołaniem założonego w 1889 r. przez bł. o. Honorata Koźmińskiego przy współudziale Wandy Olędzkiej zgromadzenia jest m.in. modlitwa się za zmarłych. Apostolskie Dzieło stanowi oddolną inicjatywę wiernych, którzy pragną pomagać duchowo zmarłym. Do Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca należy ok. 13 tys. osób. W Polsce jest 10 tys. członków. Dzieło posiada swoich apostołów również w archidiecezji lubelskiej.

3. Zachęcamy do nabycia w zakrystii i czytania prasy katolickiej. W ostatnim numerze tygodników: „Niedziela” i „Gość niedzielny” znajdują się obszerna relacja z wizyty polskich biskupów „Ad limina Apostolorum”. Warto zapoznać się z treścią przemówień papieża Franciszka skierowanych do Kościoła w Polsce.

4. Szczere podziękowania składamy za ofiary przeznaczone na remont kościoła i klasztoru. Sami widzicie, że nasz kościół zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz wymaga solidnych prac remontowych. W naszych codziennych modlitwach prosimy, aby dobry Bóg hojnie Wam błogosławił.

V Niedziela zwykła – 9 luty 2014 r.

1. W najbliższy wtorek 11 lutego obchodzimy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. W 1858 roku Matka Boża zjawiła się św. Bernadecie Soubirous, w Grocie w Lourdes i objawiła tajemnicę: „Ja jestem Niepokalane Poczęcie”. W cztery lata po ogłoszeniu dogmatu potwierdziła prawdę o swym Niepokalanym Poczęciu. Podczas osiemnastu zjawień (w okresie od 11 lutego do 16 lipca) Maryja wzywała do modlitwy i pokuty. W tym dniu Kościół już po raz XXII obchodzi Światowy Dzień Chorego. Temat przewodnim są słowa: „Wiara i miłosierdzie: «My także winniśmy oddać życie za braci» (1 J 3,16). W wystosowanym orędziu papież Franciszek pragnie duchowo umocnić chorych i tych wszystkich, którzy zapewniają ich opiekę i leczenie. Przypomina, że Kościół widzi w chorych szczególną obecność cierpiącego Chrystusa. W obrębie naszego cierpienia jest cierpienie Chrystusa, który wraz z nami niesie jego ciężar i objawia jego sens. Zachęcamy do modlitwy w intencji wszystkich chorych i cierpiących. Wyrażamy naszą wdzięczność lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom.

2. W piątek 14 lutego Kościół uroczyście wspomina świętych Cyryla i Metodego, apostołów Słowian i patronów Europy. Święci bracia stali się pierwszymi misjonarzami narodów słowiańskich, przetłumaczyli na język słowiański księgi liturgiczne oraz opracowali pismo nazwane później cyrylicą. W czerwcu 1985 r. bł. Jan Paweł II ogłosił encyklikę Slavorum Apostoli. Ukazał w niej ogromne znaczenie Apostołów Słowian dla kultury i ekumenizmu, podkreślając ich „katolicki zmysł Kościoła”. Wysłani na misje przez patriarchę Konstantynopola, działali w ścisłym porozumieniu z Rzymem. Wnieśli decydujący wkład w budowę Europy nie tylko jako wspólnoty wiary chrześcijańskiej, ale także jako organizmu państwowego i kulturowego. Święci Apostołowie uczą nas, że być chrześcijaninem i Europejczykiem, to być twórcą komunii w Kościele, narodzie i kontynencie.

3. Zachęcamy do nabycia w zakrystii i czytania prasy katolickiej.

4. Serdecznie dziękujemy za Waszą życzliwość, wsparcie duchowe i materialne. Niech sam dobry Bóg będzie dla Was nagrodą i radością.

IV Niedziela zwykła, 2 luty 2014 r.

1. Dzisiejsze święto Ofiarowania Jezusa w świątyni, jest ikoną całkowitego oddania się osób konsekrowanych na służbę Bogu. Ten szczególny dzień modlitwy i refleksji ma dopomóc nam docenić dar życia konsekrowanego w Kościele. Dziękujmy Bogu za wszystkich, którzy odpowiadają z entuzjazmem na głos powołania. Dziękujmy za czterdzieści tysięcy kobiet i mężczyzn, którzy w naszej Ojczyźnie należą do wielkiej rodziny osób prowadzących życie Bogu poświęcone. Ofiarnie pracują w kraju i poza jego granicami.

2. W poniedziałek obchodzimy wspomnienie św. Błażeja. Pochodził z Cezarei Kapadockiej, był lekarzem. W czasie prześladowań chrześcijan cudownie uleczył syna pewnej kobiety, któremu gardło przebiła ość, uniemożliwiając oddychanie i groziło uduszenie. Dla upamiętnienia tego wydarzenia Kościół do dziś w dniu św. Błażeja błogosławi gardła świecami, zwanymi „błażejkami”. W naszym kościele po każdej Mszy św. odbędzie się obrzęd błogosławieństwa gardła świecami św. Błażeja.

3. W środę wspominamy św. Agatę. Należy ona do czterech wielkich dziewic i męczennic Kościoła, których wspomnienia wypadają w czterech kolejnych miesiącach. Są to: Cecylia – „dumna” (22 XI), Łucja – „świetlana” – (13 XII), Agnieszka – „czysta” (21 I) i wspomniana Agata – „dobra – szlachetnie urodzona” – (5 II). Tradycyjnie w dzień Jej wspomnienia poświęca się pieczywo, sól i wodę, które mają chronić od pożarów i piorunów. Wstawiennictwa i pomocy św. Agaty wzywają kobiety karmiące oraz w chorobach piersi. W naszym kościele dokonamy obrzędu poświęcenia wody, chleba i soli po każdej Mszy św.

4. Najbliższym czwartek jest pierwszym w miesiącu lutym. W tym dniu wyrażamy naszą wdzięczność za dar Eucharystii i kapłaństwa. Zapraszamy do wspólnej modlitwy dziękczynno-błagalnej. O godz. 18.00 odbędzie się nabożeństwo eucharystyczne z prośbą o nowe powołania do służby Bożej.

5. „Pierwszy piątek miesiąca jest okazją do wynagradzania Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Zachęcamy do ożywienia w sobie nabożeństwa pierwszych piątków miesiąca i poświęcenia własnego życia Najświętszemu Sercu Jezusa.

6. Wyrażamy naszą wdzięczność wobec wszystkich naszych darczyńców. Niech Wasza hojność będzie nagrodzona obfitym Bożym błogosławieństwem.

III Niedziela zwykła, 26 styczeń 2014 r.

1. We wtorek 28 stycznia zapraszamy na nabożeństwo z modlitwą uzdrowienia. Spotkanie rozpocznie się o godz. 18.00 modlitwą różańcową, po której o godz. 19.00 będzie odprawiona Msza Święta. Po zakończeniu Eucharystii kontynuowana będzie modlitwa o uzdrowienia.

2. W tym tygodniu przypada I sobota miesiąca. Istotą tego dnia i nabożeństwa z nim związanego jest wynagrodzenie za grzechy popełnione przeciwko Bogu i Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Warto pamiętać, że w 1946 r. Episkopat Polski zatwierdził oficjalnie nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca. Biskupi oddali też Polskę Niepokalanemu Sercu Maryi. Była to wielka modlitwa milionowej rzeszy pielgrzymów u stóp Jasnogórskiej Matki, o której ówczesna prasa piała: „Naród raz jeszcze zawarł przymierze z Bogiem”.

3. W najbliższą niedzielę 2 lutego obchodzimy święto Ofiarowania Pańskiego, które w tradycji polskiej nazwane jest świętem Matki Bożej Gromnicznej. Z gromnicą wiąże się wiele podań, przenikniętych miłością i ufnością do Bożej Opiekunki. Zapalony płomień gromnicy zwiastuje zgodę i miłość w rodzinie, chroni przed letnimi burzami i piorunami. Światło gromnicy ma chronić przed atakami dzikich zwierząt, zwłaszcza wilków. Znany jest obraz Piotra Stachiewicza przedstawiający pokrytą śniegiem i pogrążoną we śnie wieś, do której zbliża się stado wygłodniałych wilków. Pomiędzy domami, w jasnej szacie kroczy Maryja i gromnicą odgania wilki. Dzisiaj także, jak złe wilki, chcą nas opanować duchy ciemności. Waśnie rodzinne i narodowe, nałogi, brutalność, kłamstwo i niesprawiedliwość czynią wielkie spustoszenie. U Maryi mamy szukać wsparcia, ufając również, że Matka Boża przeprowadzi nas przez bramę śmierci ze światłem gromnicy w ręku. Prosimy, aby na liturgię przynieść świece, które będą poświęcone podczas Mszy św. Dzień ten jest również świętem patronalnym osób konsekrowanych.

4. Zachęcamy do nabycia w zakrystii i czytania prasy katolickiej. W ostatnim numerze tygodnika „Niedziela”, znajdują się rozważania i refleksje wokół tajemnicy duszy bł. Jana Pawła II. W najbliższym czasie ukaże się książka: Jestem bardzo w rękach Bożych, będąca zbiorem osobistych notatek, ukazujących czterdzieści lat niezwykłej duchowej drogi Karola Wojtyły-Jana Pawła II.

„Gość niedzielny” zachęca do lektury ciekawych felietonów. Możemy przeczytać m.in. o tym, że: Zdrowa nauka jest najlepszym lekarstwem na chore teorie. Interesujący jest wywiad z ks. Rafałem Jarosiewiczem, który ostatnio stał się popularny w mediach, występując ze swoim „konfesjonałem na kółkach”.

5. Serdecznie dziękujemy za Waszą życzliwość, wsparcie duchowe i materialne. W naszych zakonnych modlitwach pamiętamy o Was. Prosimy w nich o obfite łaski i błogosławieństwo dla Waszych rodzin.