Celebracje Triduum Paschalnego

 • Wielki CzwartekMsza św. Wieczerzy Pańskiej sprawowana będzie o godz. 18:00. Po zakończeniu Eucharystii zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy – do godz. 22:00.
 • Wielki Piątek:
  • o godz. 7:00 Liturgia Godzin (Jutrznia i Godzina Czytań);
  • Wieczorna Liturgia Męki Pańskiej rozpocznie się o godz. 18:00, a adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie trwać będzie do godz. 22:00.
 • Wielka Sobota:
  • o godz. 7:00 Liturgia Godzin (Jutrznia i Godzina Czytań);
  • od godz. 8:00 do 15:00 można przynosić do poświęcenia pokarmy na stół wielkanocny;
  • Adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie będzie trwała cały dzień.
 • Wigilia Paschalna rozpocznie się o godz. 20:00. Prosimy przynieść świece.
 • Niedziela Zmartwychwstania – Msze św. wg zwyczajnego porządku niedzielnego: o godz. 7:00, 8:00, 9:30, 11:00, 13:00 i 18:30. Tego dnia nie będzie w naszym kościele spowiedzi.

Komunikat IPN w sprawie 300-lecia obecności Braci Kapucynów w Lublinie

Szanowni Państwo,

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie we współpracy z Zakonem Braci Mniejszych Kapucynów planują upamiętnić, przypadającą w maju, trzechsetną rocznicę przybycia Zakonników do Lublina. Naszym celem jest stworzenie wystawy plenerowej poświęconej działalności lubelskiego klasztoru. Interesują nas losy klasztoru w dwudziestoleciu międzywojennym, podczas II wojny światowej i w okresie PRL.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do osób posiadających fotografie, pamiątki oraz wspomnienia związane z działalnością oo. Kapucynów w Lublinie. Prosimy Państwa o ich wypożyczenie w celu przygotowania ekspozycji.

Chętnych do użyczenia pamiątek zapraszamy 21 i 28 lutego br. do klasztoru oo. Kapucynów w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 42 w godzinach 1100 – 1500. Pracownicy Oddziału IPN w Lublinie będą je na miejscu skanować, fotografować oraz nagrywać wspomnienia. Po wykonaniu kopii materiały zostaną zwrócone w nienagannym stanie.

Każda pomoc będzie istotną cegiełką przy budowie pamięci o historii Naszego miasta.

Zapraszamy na rekolekcje w Wielkim Poście 2024

Zapraszamy na rekolekcje wielkopostne, które w naszym kościele jak zwykle rozpoczną się w Niedzielę Palmową i potrwają do Wielkiej Środy (24-27 marca 2024). Wygłosi je br. dr Piotr Owczarz OFMCap z Warszawy.

Nauki rekolekcyjne w niedzielę będą głoszone na każdej mszy św., a w dni powszednie na mszach św. o godzinie 9.00, 15.30 i 18.30. Serdecznie zapraszamy.

Spowiedź przed Bożym Narodzeniem 2023

Spowiedź w naszym kościele w tygodniu przed świętami Bożego Narodzenia trwa każdego dnia w godz. od 6:00 do 19:30. Jedynie w niedzielę, 24 grudnia, spowiedź będzie trwała wyłącznie w godz. 7.00-15:00.

Nie będzie możliwości spowiedzi w I dzień świąt – 25 grudnia.

Prosimy o zarezerwowanie większej ilości czasu niż zwykle i uzbrojenie się w cierpliwość, ze względu na duże kolejki w tym okresie. Zachęcamy, aby osoby, które rzadziej przystępują do sakramentu pokuty i pojednania skorzystały z dostępnych rachunków sumienia, żeby lepiej przygotować się do spowiedzi.
Zapraszamy!

Odpust zupełny z okazji osiemsetnej rocznicy „Bożego Narodzenia w Greccio” przeżytego przez św. Franciszka z Asyżu

Z okazji osiemsetnej rocznicy zbudowania przez św. Franciszka z Asyżu żłóbka betlejemskiego w Greccio Penitencjaria Apostolska udzieliła odpustu zupełnego – pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, komunia Eucharystyczna i modlitwa zgodnie z intencjami papieża), w dniach od 8 grudnia 2023 r. do 2 lutego 2024 r. – wszystkim wiernym, którzy w formie pielgrzymki (indywidualnie lub grupowo) nawiedzą kościół powierzony opiece duszpasterskiej franciszkanów (jakiejkolwiek wspólnocie z rodziny franciszkańskiej) oraz będą uczestniczyli w uroczystościach związanych z tą rocznicą lub przynajmniej spędzą odpowiedni czas na rozmyślaniu przy umieszczonym w tym kościele żłóbku betlejemskim, zakończą ją modlitwami Ojcze nasz, Wierzę w Boga i wezwaniem Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, a także św. Franciszka z Asyżu.

Osoby starsze, chorzy i wszyscy ci, którzy z poważnych powodów nie mogą wyjść z domu, mogą uzyskać odpust zupełny wzbudzając intencję odrzucenia przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, jak najszybszego spełnienia zwykłych warunków oraz duchowo włączą się w obchody jubileuszowe i ofiarują miłosiernemu Bogu swoje modlitwy, cierpienia i inne niedogodności swojego życia.

List papieża Franciszka do członków Rodziny Franciszkańskiej

LIST DO CZŁONKÓW RODZINY FRANCISZKAŃSKIEJ Z OKAZJI OSIEMSETNEJ ROCZNICY ZATWIERDZENIA REGUŁY (1223-2023)

 

Drodzy Bracia i Siostry,

Z radością w sercu pragnę skierować do was moją życzliwą myśl z okazji tak ważnej dla całej franciszkańskiej rodziny, której modlitewną obecność i synowską bliskość żywo odczuwam od początku posługi Piotrowej. Osiemsetna rocznica potwierdzenia Reguły braci mniejszych przez papieża Honoriusza III na Lateranie, co miało miejsce 29 listopada 1223 roku, jest sprzyjającą okolicznością nie tylko do przypomnienia historycznego wydarzenia, ale przede wszystkim do ożywienia w was tego samego ducha, który natchnął Franciszka z Asyżu do ogołocenia się ze wszystkiego i zapoczątkowania niezwykłego i zachwycającego sposobu życia, bo zakorzenionego w Ewangelii i przeżywanego sine glossa. Niech ten jubileusz będzie dla każdego czasem wewnętrznego odrodzenia, odnowionego posłannictwa misyjnego Kościoła, który wzywa do wyjścia na spotkanie ze światem tam, gdzie wielu braci i sióstr oczekuje, by być pocieszonymi, kochanymi i otoczonymi troską.

Pobudzony zatem tymi uczuciami, chcę wam przekazać kilka zachęt wyłaniających się właśnie ze słów Biedaczyny z Asyżu, który poleca swoim braciom, aby „zachowywali ubóstwo i pokorę, i świętą Ewangelię Pana naszego Jezusa Chrystusa” (Reguła zatwierdzona, 12, 4).

Zachowywać świętą Ewangelię

W swej istocie Reguła zatwierdzona zaczyna się i kończy wyraźnym odniesieniem do Ewangelii. Początkowe wyrażenia są oświecającym streszczeniem całej Reguły: „Reguła i życie braci mniejszych polega na zachowaniu świętej Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa przez życie w posłuszeństwie, bez własności i w czystości” (Reguła zatwierdzona, 1, 1).

Dla św. Franciszka Ewangelia była w centrum jego egzystencji, a Kościół zaaprobował ten zamysł, powierzając ją jemu i wszystkim wam, franciszkanom, jako tekst, który nie wyraża już tylko duchowej intuicji Założyciela, ale sposób życia. Jest to radosne orędzie, które często chciałem wskazywać, ponieważ „napełnia serce oraz całe życie tych, którzy spotykają się z Jezusem” (Evangelii gaudium, nr 1). Należy więc pilnie powrócić do fundamentu chrześcijańskiego i chrzcielnego zaangażowania, zdolnego do inspirowania się w każdym wyborzesłowem Pana: Chrystus jest centralnym punktem waszej duchowości! Bądźcie mężczyznami i kobietami, którzy w Jego szkole naprawdę uczą się „reguły i życia”!

Posłuszeństwo Kościołowi

Najdrożsi, aby żyć nauką Mistrza, trzeba koniecznie trwać w Kościele. Franciszek wyraża to w sposób stanowczy, bowiem do zdania wprowadzającego, opisującego chęć podążania za radami ewangelicznymi, od razu dodaje słowa sugestywne i szczególne w treści i języku: „Brat Franciszek przyrzeka posłuszeństwo i uszanowanie papieżowi Honoriuszowi i jego prawnym następcom, i Kościołowi Rzymskiemu. A inni bracia mają obowiązek słuchać brata Franciszka i jego następców” (Reguła zatwierdzona, 1, 2-3). W tym powiązaniu „posłuszeństwa i uszanowania” wobec papieża i Kościoła Rzymskiego rozpoznał on zasadniczy element do wytrwania w powołaniu i do przyjmowania Chrystusa w Eucharystii; właśnie dlatego bez wahania poświadcza swoją nieodłączną przynależność do Kościoła. Żyjcie zatem duchem Reguły w słuchaniu i w dialogu, jak to sugeruje czynić droga synodalna. Wytrwale podtrzymujcie Kościół, naprawiajcie go przykładem i świadectwem, nawet gdy wydaje się, że kosztuje to więcej!

Iść przez świat

W końcu chcę podjąć zawartą jeszcze w Regule zatwierdzonej myśl o pójściu przez świat. Seraficki Ojciec, zwracając się w pierwszej osobie, tak się wypowiada: „Radzę zaś moim braciom w Panu Jezusie Chrystusie, upominam ich i zachęcam, aby idąc przez świat, nie wszczynali kłótni ani nie spierali się słowami i nie sądzili innych. Lecz niech będą cisi, spokojni i skromni, łagodni i pokorni, rozmawiając uczciwie ze wszystkimi, jak należy. (…) Do któregokolwiek domu wejdą, niech najpierw mówią: Pokój temu domowi” (Reguła zatwierdzona, 3, 10-13).

Dla was, braci i sióstr franciszkańskich, iść przez świat oznacza konkretną realizację powołania wędrownego w stylu braterstwa i pokojowego współistnienia, bez kłótni czy sporów pomiędzy wami i z innymi, okazując„mniejszość” z cichością i łagodnością, głosząc pokój Pana i powierzając się Opatrzności: jest to szczególny program ewangelizacji, możliwy dla wszystkich.

W tej perspektywie dobrze jest odkryć na nowo piękno typowo franciszkańskiej ewangelizacji, która wyrasta z braterstwa, aby promować braterstwo; w rzeczywistości to życie przemawia, miłość dawana w służbie jest najwspanialszym sposobem przepowiadania. Odnajdźcie przeto siłę w tym szczególnym powołaniu, właściwym dla „mniejszych” i dla „ubogich”, jakimi jesteście z pragnienia i z przynależności. Jest wam ono dane przez Franciszka w jego Regule i jestem przekonany, że współbrzmi ono z zachętą, jaką kieruję do wspólnoty chrześcijańskiej, aby była „Kościołem wyruszającym w drogę”: „Jest sprawą żywotną, aby Kościół, przyjmując wiernie wzór Mistrza, wychodził dzisiaj głosić Ewangelię wszystkim ludziom, w każdym miejscu, przy każdejokazji, nie zwlekając, bez niechęci i bez obaw. Radość Ewangelii jest dla całego ludu, nie może z udziału w niej wykluczać nikogo” (Evangelii gaudium, nr 23).

Dlatego też mówię wam: nie wahajcie się iść przez świat w „braterstwie” i w „byciu mniejszymi”, współdzieląc błogosławieństwo ubóstwa, stając się wymownym znakiem ewangelicznym i ukazując naszej epoce – niestety,naznaczonej wojnami i konfliktami, wszelkiego rodzaju egoizmem i logiką wyzysku środowiska i ubogich – że Ewangelia jest rzeczywiście dobrą nowiną dla człowieka, aby odnalazł on najodpowiedniejszy kierunek w budowaniu nowej ludzkości oraz odwagę ruszenia w drogę ku Jezusowi, który „będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić” (por. 2 Kor 8, 9).

Drodzy Bracia i Siostry, powierzam wam misję umiejętnego wyznaczenia właściwych dróg do przebycia, aby móc z odwagą i wiernością odpowiedzieć na otrzymany charyzmat. Gdy przygotowujecie się do upamiętnienia głównych etapów historii waszej licznej rodziny franciszkańskiej, przywołuję wstawiennictwa Maryi Dziewicy i świętych Franciszka i Klary z Asyżu oraz chętnie udzielam mojego błogosławieństwa, prosząc o dalszą modlitwę za mnie.

Rzym, u św. Jana na Lateranie, 9 listopada 2023 roku. Rocznica poświęcenia bazyliki laterańskiej Katedry Rzymu

Franciszek

 

Tłumaczenie polskie: www.ofmcap.org 

Pobierz