Godzina Celebrans Spowiednik
07:00 br. Krzysztof br. Marcin
08:00 br. Marcin br. Wiesław
09:30 br. Wiesław br. Krzysztof
11:00 br. Radomir br. Robert
13:00 br.  Robert br. Grzegorz G.
18:30 br. Grzegorz G.

1. br. Radomir
2. br. Grzegorz Ś.

*Grafik braci celebransów oraz spowiedników może ulec zmianie.