Pascha AD 2018

„Tu jeszcze w troskach obecnego życia śpiewamy

ALLELUJA, obyśmy kiedyś mogli je śpiewać

w zupełnym spokoju”.

/św. Augustyn/

 

 

Drodzy Dobrodzieje i Przyjaciele!

 

Spodobało się Panu Bogu, abyśmy z nowym porywem Ducha Świętego, w czasie Świąt Paschalny 2018 roku uroczyście zaśpiewali ALLELUJA. Chwalmy więc Pana mową, życiem, sercami i szlachetnymi obyczajami. Zmartwychwstały Chrystus pragnie wejść do wieczernika naszych serc z ożywczą mocą Ducha Świętego, aby wśród tych, którzy śpiewają ALLELUJA, zapanowała radość, nadzieja i pokój.

Życzymy Wam, aby blask Wielkanocnego Poranka rozproszył ciemności Waszej drogi, napełnił serca ufnością. Przechodzicie od tego, co dobre, ku temu, co lepsze. Nie cofajcie się, nie pozostawajcie w tyle, ale idźcie nawróceni do Pana. Idźcie naprzód, śpiewając radosne ALLELUJA.

Rozradowana Królowa Niebios – Oblubienica Ducha Świętego niech Was prowadzi, strzeże ducha wiary i uczy pośpiechu w miłości.

Z wdzięczną pamięcią – br. Andrzej ze wspólnotą

Komentowanie jest wyłączone