Godzina Celebrans Spowiednik
07:00 br. Radomir br. Grzegorz Ś.
08:00 br. Robert br. Grzegorz G.
09:30 br. Grzegorz Ś. br. Radomir
11:00 br. Wiesław br. Grzegorz G.
13:00 br.  Robert br. Wiesław
18:30 br. Grzegorz G.

1. br. Marcin
2. br. Krzysztof

*Grafik braci celebransów oraz spowiedników może ulec zmianie.