Kazania na wszystkich mszach św. głosi rekolekcjonista – br. Andrzej Derdziuk, kapucyn

GodzinaCelebransSpowiednik
07:00br. Krzysztof1. br. Radomir
2. br. Ryszard
08:00br. Radomir1. br. Grzegorz J.
2. br. Robert
09:30br. Grzegorz J.1. br. Zbigniew
2. br. Krzysztof
11:00br. Piotr1. br. Robert
2. br. Radomir
13:00br. Zbigniew1. br. Grzegorz G.
2. br. Marcin
18:30br. Robert1. br. Piotr
2. br. Grzegorz G.
*Grafik braci celebransów oraz spowiedników może ulec zmianie.