GodzinaCelebransSpowiednik
07:00br. Stefanbr. Grzegorz
08:00br. Grzegorzbr. Roland
09:30br. Rolandbr. Zbigniew
11:00br. Zbigniewbr. Marcin
13:00br. Marcinbr. Tomasz
18:30br. Tomasz1. br. Radomir
2. br. Robert
*Grafik braci celebransów oraz spowiedników może ulec zmianie.